Hundtjänstskolan 2017

Under två sommarveckor genomförs Hundtjänstskolan. En skola för dig som har ditt hundintresse inom tjänstehundsverksamheten och vill utveckla detta intresse. Anmäl dig till 2017 års kurser nu!

Hundtjänstskolan

Hundtjänstskolan genomförs vid Marma läger som ligger strax söder om Älvkarleby. Lägret har optimala förutsättningar för att bedriva hundtjänst. Vid skolan har vi ca 100 boxar för uppstallning av hundar, vilket innebär att du kan ta med din hund under kursen. Hundarna används i den dagliga tjänsten och är med i verksamheten så mycket det är möjligt.

Vidareutbilda dig inom hundtjänsten

Är du intresserad av att vidareutbilda dig inom hundtjänsten så är det självklart att du ska söka till Hundtjänstskolan. Fokus på skolan läggs på patrullhundsdressyr – pedagogik och hundens användning i militära förband. Utbildningarna ger dig också ett brett kontaktnät och inte minst möjlighet till personlig utveckling.

Hundbefälsutbildning grund (HBU1)

Grundläggande hundtjänstutbildning som lär dig mer om patrullhundens dressyr och dess användning i militära förband. Kursen är också inkörsporten till utbildningarna för att bli patrullhundsinstruktör eller hundbefäl vid kompani inom Hemvärnet. Förkunskapskravet för kursen är att du har utbildat och certifierat egen patrullhund eller har motsvarande kunskaper.

(OBS! Kursen har bytt namn från HTU till HBU1)

Kursplan HBU1 (PDF-dokument, 77 kB)

Hundbefälsutbildning kompani (HBU2)

Utbildningen syftar till att eleven efter genomgången kurs ska kunna placeras i befattning som hundbefäl inom Hemvärnets förband. Hundbefälet ska vara ett stöd för hundförarna och biträda chefen i förbandet vad gäller utbildning och utveckling av hundtjänsten inom förbandet. Förkunskapskravet för att börja utbildningen till hundbefäl är genomgången kurs HBU1 (HTU) med godkänt betyg.

Obligatoriskt från 2017 är att även ha gått Gruppchefskurs 1 (10 dagar) innan HBU2. Kravet är lika för alla som skall gå in på befattning (frivorg) som befäl på kompaninivå i Hemvärnet. Kursen anordnas av Hemvärnets Stridsskola HvSS men kan även bedrivas regionalt via utbildningsgrupp.

Även den som gått GB2 för 5 år sedan eller mer har möjlighet att söka till HBU2.

Kursplan HBU2 (PDF-dokument, 77 kB)

Hundbefälsutbildning bataljon (HBU3)

Hundbefäl bataljon riktar sig till de som är i befattning eller skall gå in i befattning med inriktning på hundtjänsten. Innehåll är hundtjänst på bataljonsnivå, planering av och genomförande av verksamhet, upprätta rutiner, skapa dokument/order samt bistå högre chef i beslutsfattande och planering av insats.

KU taktik

KU taktik riktar sig till dig som är Hundbefäl kompani alternativt Und/Hund befäl bataljon. Utbildningen ska ge dig som Hundbefäl bättre förutsättningar att stödja högre chef vid lösande av uppgift. Utbildningen tar upp stabsarbete generellt, nyttjande av hund som sensor vid olika uppgifter och miljöer, bedömanden samt hur presentation av bedömanden till högre chef. Läs mer om kursen och anmäl direkt på hemsidan senast 1/5 2017.

Patrullhundsinstruktör (PHI)

Kursen syftar till att eleven ska kunna auktoriseras som patrullhundsinstruktör och kunna utbilda nya hundar och förare för placering i militära förband. Förkunskapskrav för tillträde till kursen är att man har utbildat och certifierat egen patrullhund samt genomgått kursen HBU1 (HTU) med godkänt betyg eller har motsvarande kunskaper.

Kursplan PHI (PDF-dokument, 77 kB)

Instruktörskurs tillämpad (IK-T)

Utbildningen är en påbyggnad för dig som genomgått kurs för hundbefäl alternativt patrullhundsinstruktör samt grundkurs instruktör (anordnas av FVRF).

Efter utbildningen ska eleven kunna tjänstgöra som instruktör vid centrala, regionala och lokala kurser inom hundtjänsten. Eleven placeras i ett lärarlag vid Hundtjänstskolan och tjänstgör under 14 dagar som instruktör med handledning.

Kursplan IK-T (PDF-dokument, 76 kB)

Ungdomsutbildning

Centrala tjänstehundsläger

Introduktionskurs (Steg1)

Ungdomar (15 – 20 år) som är intresserade av tjänstehund kan anmäla sig till en "prova på kurs". Sommaren 2017 genomförs två stycken introduktionskurser:

Kursplan centralt tjänstehundsläger ungdom (PDF-dokument, 76 kB)

Läs mer om våra spännande ungdomsutbildningar på sidan För Ungdomar.

Planerade kurser 2017

Hundbefälsutbildning grund HBU1 vecka 27-28
Hundbefälsutbildning kompani HBU2 INSTÄLLD
Hundbefälsutbildning bataljon HBU3 vecka 28 (6 dagar)
Kompletteringsutbildning taktik KU taktik vecka 28 (4 dagar)
Patrullhundsinstruktör PHI vecka 27-28
Instruktörskurs tillämpad IK-T vecka 27-28
Centralt tjänstehundsläger ungdom Steg1 vecka 27
Centralt tjänstehundsläger ungdom
Steg1 vecka 28

Anmälan

Anmälan skall vara kansliet tillhanda senast måndagen den 6 februari 2017 på blankett för frivilligutbildning som du får av tjänstehundsansvarig i distriktet, utbildningsgrupp eller flottilj. Blanketten skall vara underskriven av din klubb och ditt distrikt vad gäller anmälan till HBU1 och PHI samt för HBU2 och HBU3 även av din utbildningsgrupp. Du kan också ladda ner blanketten anmälan för frivilligutbildning här. (PDF-dokument, 106 kB)

Antagningsbesked har skickats ut till alla som sökt till sommarens kurser.

Anmälan ungdomskurs

Söker du till ett ungdomsläger ska anmälan göras direkt på hemsidan senast den 1 mars 2017. Antagningsbesked skickas ut senast den 7 april 2017.

Läs mer om våra spännande ungdomsläger och anmäl dig på www.brukshundklubben.se/ungdom.

Ersättning

Ersättning i form av dagpenning utgår med maximalt 829 kronor per dag (90% av din sjukpenninggrundande inkomst) dock inte för in- och utryckningsdag. Dessutom ingår fria resor, kost och logi.

Ungdomar får fria resor samt kost och logi men ingen dagpenning. Dessutom tillhandahåller skolan uniform.

Upplysningar

Kontakta Brukshundklubbens kansli, cecilia.sandstrom[at]brukshundklubben.se, telefon 08-505 875 08 eller svenborje.persson[at]brukshundklubben.se, telefon 0732-016 155 .

Kurschefer och instruktörer

Intresseanmälan insänds snarast till ställföreträdande skolchef Sven Börje Persson. Antagningsbesked till instruktörer lämnas senast den 31 mars 2017.

Film om Hundtjänstskolan

Långfilm om Hundtjänstskolan