Patrullhund

Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en insats med hund i Försvarsmakten. Kurser arrangeras runt om i landet på Svenska Brukshundklubbens lokala klubbar.

SBK utbildar hundar och hundförare

På uppdrag av Hemvärnet inom Armén, Flygvapnet och Marinen utbildar Svenska Brukshundklubben hundförare och hundar som placeras i Försvarsmaktens olika förband. I förbandet är du i första hand soldat där du och hunden ska vara ett komplement till övrig bevakning med huvuduppgift att varna förbandet.

Patrullhundens uppgifter

Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet.

Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

Patrullhundskurs

Patrulllhundskurser arrangeras runt om i landet på lokala Brukshundklubbar. Kontakta din närmaste Brukshundklubb eller ditt försvarsmaktsombud för att få besked om när nästa kurs startar nära dig.

Kursplan för patrullhundskurs och även reglerna för certifikatprov patrullhund finns till höger på denna sida.

Hundförarutbildning (HFU)

Hundförarutbildning är en del av grundutbildningen för dig som certifierat en patrullhund och är eller ska placeras som hundförare i Hemvärnet. Syftet med kursen är att du ska få en tydligare målbild av uppdraget som hundförare och samarbetet med gruppchefen, samt bland annat patrullering och eller genomsök med grupp/omgång i teori och praktik. Kursen genomförs under fyra dagar under ledning av instruktör samt gruppchefer ur Hemvärnet.

Nyblivna hundförare som utbildat sin första patrullhund ska gå hundförarutbildning innan verksamhet i förbandet påbörjas. Hundförarutbildningen är obligatorisk för alla som certifierar sin första patrullhund.

Svenska Brukshundklubbens försvarsmaktsombud kan också berätta mer.

Kursplan för Hundförarutbildning finns till höger på denna sida.

Hundförarutbildningar 2017 (torsdag-söndag)

Eksjö v13
HvSS v17
HvSS v20
Marma v26
Boden v35
Kvarn v40
HvSS v42
Marma v43

Mer information och anmälningsformulär till kurserna kommer på hemsidan längre fram.

Hundtjänstpersonal ur SBK

Som medlem hos Svenska Brukshundklubben kan man också utbilda sig till hundtjänstpersonal och skriva frivilligavtal med Försvarsmakten. Både Flygvapnet och Armén har i krigsorganisationen ett stort behov av kunniga hundinstruktörer som ansvarar för träning och skötsel av hundar.

Den som har utbildat en patrullhund kan söka till Svenska Brukshundklubbens kurser på Hundtjänstskolan i Marma, där hundtjänstpersonal utbildas varje sommar. Läs mer om våra befattningsutbildningar och övriga funktionärsutbildningar under utbildningar.

Film om Hundtjänstskolan

Kortfilm 1