Patrullhund

Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en insats med hund i Försvarsmakten. Kurser arrangeras runt om i landet på Svenska Brukshundklubbens lokala klubbar.

SBK utbildar hundar och hundförare

På uppdrag av Hemvärnet inom Armén, Flygvapnet och Marinen utbildar Svenska Brukshundklubben hundförare och hundar som placeras i Försvarsmaktens olika förband. I förbandet är du i första hand soldat där du och hunden ska vara ett komplement till övrig bevakning med huvuduppgift att varna förbandet.

Patrullhundens uppgifter

Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet.

Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

Patrullhundskurs

Patrulllhundskurser arrangeras runt om i landet på lokala Brukshundklubbar. Kontakta din närmaste Brukshundklubb eller ditt försvarsmaktsombud för att få besked om när nästa kurs startar nära dig.

Kursplan för patrullhundskurs och även reglerna för certifikatprov patrullhund finns till höger på denna sida.

Hundförarutbildning (HFU)

Hundförarutbildning är en del av grundutbildningen för dig som certifierat en patrullhund och är eller ska placeras som hundförare i Hemvärnet. Syftet med kursen är att du ska få en tydligare målbild av uppdraget som hundförare och samarbetet med gruppchefen, samt bland annat patrullering och eller genomsök med grupp/omgång i teori och praktik. Kursen genomförs under fyra dagar under ledning av instruktör samt gruppchefer ur Hemvärnet.

Nyblivna hundförare som utbildat sin första patrullhund under 2015, och ännu inte påbörjat verksamhet i förbandet eller genomfört KFÖ, ska gå hundförarutbildning. Från och med år 2016 är hundförarutbildningen obligatorisk för alla som certifierar sin första patrullhund. (Hundförare som genomfört HTU eller HBU ska inte genomföra HFU.)

Svenska Brukshundklubbens försvarsmaktsombud kan också berätta mer.

Kursplan för Hundförarutbildning finns till höger på denna sida.

Hundförarutbildningar 2016

19-22 maj på HvSS
2-5 juli på Marma
7-10 juli på Marma

6-9 oktober i Prästtomta / Kvarn
20-23 oktober i Eksjö
8-11 september i Boden

Mer information om kurserna finns under länkarna.

Hundtjänstpersonal ur SBK

Som medlem hos Svenska Brukshundklubben kan man också utbilda sig till hundtjänstpersonal och skriva frivilligavtal med Försvarsmakten. Både Flygvapnet och Armén har i krigsorganisationen ett stort behov av kunniga hundinstruktörer som ansvarar för träning och skötsel av hundar.

Den som har utbildat en patrullhund kan söka till Svenska Brukshundklubbens kurser på Hundtjänstskolan i Marma, där hundtjänstpersonal utbildas varje sommar. Läs mer om våra befattningsutbildningar och övriga funktionärsutbildningar under utbildningar.

Film om Hundtjänstskolan

Kortfilm 1