För ungdomar

Om du är mellan 15 - 20 år och medlem i Svenska Brukshundsklubben eller Sveriges hundungdom är du välkommen till vår tjänstehundsverksamhet för ungdomar tillsammans med din hund.

Spänning, gemenskap och utmaningar

Är du intresserad av tjänstehund och hur det är att arbeta som hundförare inom Försvarsmakten? Vill du lära dig tyda vad din hund säger? Vill du ha spänning, gemenskap, utmaningar och kamratskap tillsammans med din hund? Då är denna verksamheten något för dig - du kan till och med få låna hund på plats.

Kostnadsfria kurser

All vår verksamhet är kostnadsfri och vi står för resor, kost och logi (i tält eller barack). Under din vistelse hos oss är du försäkrad via ditt medlemskap. Under våra läger tillhandahåller vi uniform och militär utrustning som du får låna. Vi betalar inte för eventuell förlorad arbetsinkomst, dagpenning eller annan ersättning.

Instruktörer

Duktiga samt erfarna tjänstehundsinstruktörer leder våra läger och kommer ge dig och din hund mycket nya upplevelser samt erfarenheter.

För er i klubb och distrikt

Om ni är intresserade av att bedriva ungdomsverksamhet finns det möjlighet att dels söka bidrag till enklare dagsaktiviteter, t ex inhyrning av instruktör, resor, m m.

Men det finns också möjlighet för er att anordna ett regionalt läger för ungdomar 15-20 år som genomfört det centrala tjänstehundslägret på Hundtjänstskolan (tidigare kallat steg 1). Ni kommer då att få en budget att jobba utefter samt en genomförandeplan med vissa ramar. För mer information om detta samt intresseanmälan kontakta ungdomsansvarig via tjanstehundsungdom[at]brukshundklubben.se

Kontakta ungdomsambassadörerna som tillhör ert distrikt om ni vill ha hjälp med att få igång ungdomsverksamheten, svar på frågor, om ni önskar att en ambassadör håller en föreläsning/förevisning för ungdomar på er klubb, om ni önskar stöd på mässor/skolor eller liknande.

Distrikt norr - thunorr[at]outlook.com
Distrikt mitt - thumitt[at]outlook.com
Distrikt Väst - thuvast[at]outlook.com
Distrikt Syd - thusyd[at]outlook.com

Frågor och Kontakt

Vi finns på facebookgruppen Tjänstehundsungdom och instagramkontot Tjanstehundsungdom där du är välkommen att gå med om du önskar få mer information om oss och verksamheten eller vill ställa frågor.

Du kan också ställa frågor direkt till ungdomsansvarig via tjanstehundsungdom[at]brukshundklubben.se.

Vid praktiska frågor kring anmälan, antagningsbesked och utbetalningsunderlag kan du kontakta Brukshundklubbens kansli via tjanstehund[at]brukshundklubben.se.

Filmer om våra ungdomsläger

Ungdomsfilm

Film från Marma 2017