Hundtjänstskolan 2019

Under tre sommarveckor genomförs Hundtjänstskolan. En skola för dig som har ditt hundintresse inom tjänstehundsverksamheten och vill utveckla detta intresse. Anmäl dig till 2019 års kurser nu!

Skolan med hunden i fokus

Hundtjänstskolan genomförs vid Marma läger som ligger strax söder om Älvkarleby. Lägret har optimala förutsättningar för att bedriva hundtjänst. Vid skolan har vi ca 100 boxar för uppstallning av hundar, vilket innebär att du kan ta med din hund under kursen. Lämpliga hundar mönstras in och används i den dagliga tjänsten och är med i verksamheten så mycket det är möjligt. Övriga hundar tas med på ägarens eget ansvar och används inte vid kursens övningar.

Våra kurser 2019

Är du intresserad av att vidareutbilda dig inom hundtjänsten så är det självklart att du ska söka till Hundtjänstskolan. Fokus på skolan läggs på patrullhundsdressyr – pedagogik och hundens användning i militära förband. Utbildningarna ger dig också ett brett kontaktnät och inte minst möjlighet till personlig utveckling.

Hundbefälsutbildning grund HBU1 vecka 27-28 (30/6-13/7)
Hundbefälsutbildning kompani HBU2 vecka 27-28 (30/6-13/7)
Hundbefälsutbildning bataljon HBU3 INSTÄLLD
Hundtjänstbiträde FV Htjbitr vecka 27-28 (30/6-13/7)
Patrullhundskurs Hv - intensiv PH-kurs vecka 27-28 (30/6-14/7)
Hundförarutbildning HFU vecka 27 (30/6-4/7)
Hundförarutbildning HFU vecka 29 (14-18/7)
Patrullhundsinstruktör steg 1 PHI 1 vecka 27-28 (30/6-13/7)
Patrullhundsinstruktör steg 2 PHI 2 vecka 27-28 (30/6-13/7)
Instruktörskurs tillämpad IK-T vecka 26-28 (28/6-13/7)
Ungdomsläger patrullhund Steg1 vecka 28 (7-13/7)
Ungdomsläger patrullhund
Steg1 vecka 29 (14-20/7)
Ungdomsläger patrullhund Steg 2 vecka 29 (14-19/7)

Hundbefälsutbildning grund (HBU1)

Grundläggande hundtjänstutbildning som lär dig mer om patrullhundens dressyr och dess användning i militära förband. Kursen är också inkörsporten till utbildningarna för att bli hundbefäl vid kompani eller bataljon inom Hemvärnet. Förkunskapskravet för kursen är att du har utbildat och certifierat egen patrullhund eller har motsvarande kunskaper.

Hundbefälsutbildning kompani (HBU2)

Utbildningen syftar till att eleven efter genomgången kurs ska kunna placeras i befattning som hundbefäl inom Hemvärnets förband. Hundbefälet ska vara ett stöd för hundförarna och biträda chefen i förbandet vad gäller utbildning och utveckling av hundtjänsten inom förbandet. Förkunskapskrav för att börja utbildningen till hundbefäl är genomgången kurs HBU1 (alternativt HTU) med godkänt betyg. Det är även obligatoriskt att ha gått Gruppchefskurs 1 (10 dagar). Kravet på Gruppchefskurs 1 är lika för alla som skall gå in på befattning (frivorg) som befäl på kompaninivå i Hemvärnet. Kursen anordnas av Hemvärnets Stridsskola HvSS men kan även bedrivas regionalt via utbildningsgrupp.

Hundbefälsutbildning bataljon (HBU3)

Hundbefäl bataljon riktar sig till dig som är i befattning eller skall gå in i befattning med inriktning på hundtjänsten. Innehåll är hundtjänst på bataljonsnivå, planering av och genomförande av verksamhet, upprätta rutiner, skapa dokument/order samt bistå högre chef i beslutsfattande och planering av insats.

Hundtjänstbiträde FV (Htjbitr)

Hundtjänstbiträde FV är återtagande av en tidigare kompetens från basbat85/90 anpassad till dagens flygbassystem. Hundtjänstbiträdet ska tillvarata hundtjänsten och bevaka att sensorsystemet hund kan nyttjas i bevakning och tilläggsuppgifter. Hundtjänstbiträdet ska vara väl insatt i flygbasmiljön med de krav och förutsättningar som finns där. Kunskap i dressyr är primärt och förmåga att rätta till ekipaget i dressyrfrågor samt tillgodose hundens välbefinnande över tiden. God kunskap i motivationsövningar samt vidmakthållandeövningar som är anpassade efter ytövervaknings- och bevakningslinjens förutsättningar och krav. Hundtjänstbiträdet skall vara ledningsstöd för chefers planering av hundtjänst.

Sökande elev ska ha goda kunskaper i patrullhundsdressyr, vara fullt frisk, ha möjlighet att krigsplaceras samt vara beredd att tjänstgöra minst 10 dagar/år. Genomförd värnplikt eller GMU eller GU-F är ett krav att genomföra före eller efter kursen.

Övrigt

- Avtalstid om 4 år
- 2-årig tjänstgöringsplan upprättas med förbandschefen
- Beväpning: AK 5
- Ytterligare utbildningsdagar kan tillkomma
- OBS! Kursen är en pilotkurs

Patrullhundsinstruktör steg 1 (PHI 1)

Kursen är första steget till att eleven ska kunna auktoriseras som patrullhundsinstruktör och kunna utbilda nya hundar och förare för placering i militära förband. Kursens innehåll motsvarar till största del kursen SBK-instruktör och efter genomförs PHI1 med godkänt resultat blir man även SBK-instruktör.

Förkunskapskrav för tillträde till kursen är att man har utbildat och certifierat egen patrullhund. För de personer som inte har eller har haft en befattning som hundförare finns möjlighet att validera kunskaper för att gå vidare i utbildningsgången. Då kan man delta på en HFU (Hundförarutbildning) för att få erfarenhet av hundtjänst inom Försvarsmakten. Ange i ansökan, förutom datum för certifiering av patrullhund, även om du har/ har haft befattning, eller gått HFU.

Har du redan gått SBK:s allmänlydnadsinstruktörsutbildning (eller SBK-instruktör fr o m 2019) så behöver du inte gå PHI1 men du måste vid ansökan till PHI2 styrka det skriftligt.

Patrullhundsinstruktör steg 2 (PHI 2)

Kursen som är sista steget i utbildningsgången som syftar till att du ska bli en auktoriserad patrullhundsinstruktör och kunna utbilda nya hundar och förare för placering i militära förband. Kursen syftar främst till att stärka elevernas dressyrkompetens.

Du ska ha genomfört kursen PHI 1 med godkänt betyg, eller kursen SBK-instruktör och hundförarutbildning (HFU), samt ha genomfört instruktörskurs grund (IK-G) med godkänt betyg. Ange i ansökan datum för genomförda utbildningar.

Instruktörskurs tillämpad (IK-T)

Utbildningen är en påbyggnad för dig som genomgått kurs för hundbefäl alternativt patrullhundsinstruktör samt grundkurs instruktör, IK-G (anordnas av FVRF).

Efter utbildningen ska eleven kunna tjänstgöra som instruktör vid centrala, regionala och lokala kurser inom hundtjänsten. Eleven placeras i ett lärarlag vid Hundtjänstskolan och tjänstgör under 14 dagar som instruktör med handledning.

Intensivkurs patrullhund

En intensivkurs för att utbilda patrullhundsekipage genomförs vecka 27-28, den 30/6-14/7. Läs mer här på hemsidan om kursen och hur du anmäler dig.

Ungdomsläger patrullhund steg 1

Ungdomar (15 – 20 år) som är intresserade av tjänstehund kan anmäla sig till en "prova på kurs". Sommaren 2019 genomförs två stycken introduktionskurser:

Läs mer och anmäl dig via hemsidan.

Ungdomsläger patrullhund steg 2

Steg 2 är ett fortsättningsläger för dig som gått steg 1 och vill vidareutveckla ditt intresse för tjänstehund.

Läs mer och anmäl dig via hemsidan.

Anmälan

Anmälan skall vara kansliet tillhanda senast måndagen den 4 februari 2019blankett för frivilligutbildning som kan ladda ner här. 106 kB) (PDF-dokument, 106 kB). Möjlighet att anmäla senare kan finnas men kontakt då först kansliet.

Antagningsbesked skickas ut senast den 8 mars 2019.

Underskrifter

Ansökningsblanketten skall vara underskriven av din klubb och ditt distrikt vad gäller anmälan till HBU1, PHI 1, PHI 2 och IK-T. För HBU2 och HBU3 ska din anmälan vara underskriven av din klubb, ditt distrikt samt även av din utbildningsgrupp. Ansökningsblanketten till kursen Hundtjänstbiträde FV skickas direkt till kansliet.

Din lokala brukshundklubb ska skriva under där det står "Kår" på blanketten och ditt distrikt (tjänstehundsansvarig i distriktet) skriver under där det står "Förbund" och din utbildningsgrupp skriver under där det står "Avtalsmyndighet" på blanketten.

Blanketten skickas antingen via post till Svenska Brukshundklubben, tjänstehundsavdelningen, Box 4, 123 21 Farsta, eller skannas med fördel och skickas via e-post till tjanstehund[at]brukshundklubben.se

Anmälan hundförarutbildning

Söker du till hundförarutbildning ska anmälan göras direkt på hemsidan senast den 1 maj 2019.

Mer information och anmälningsformulär till våra hundförarutbildningar.

Anmälan ungdomläger

Söker du till ett ungdomsläger ska anmälan göras direkt på hemsidan senast den 10 mars 2019. Antagningsbesked skickas ut senast den 25 mars 2019.

Läs mer om våra spännande ungdomsläger och anmäl dig på www.brukshundklubben.se/ungdom.

Dina personuppgifter

Svenska Brukshundklubben följer dataskyddsförordningen GDPR. Därför vill vi göra dig uppmärksam på att de personuppgifter som du lämnar här kommer att sparas för vidare dokumentation och kommunikation med din klubb, ditt distrikt och din utbildningsgrupp. Vid kurs-och konferensanmälningar skickas deltagarlista med kontaktuppgifter till alla deltagare.

Ersättning

Ersättning i form av dagpenning utgår med maximalt 917 kronor per dag (90% av din sjukpenninggrundande inkomst) dock inte för in- och utryckningsdag. Dessutom ingår fria resor, kost och logi.

Ungdomar får fria resor samt kost och logi men ingen dagpenning. Dessutom tillhandahåller skolan uniform.

Upplysningar

Kontakta Brukshundklubbens kansli, cecilia.sandstrom[at]brukshundklubben.se, telefon 08-505 875 08 eller svenborje.persson[at]brukshundklubben.se, telefon 0732-016 155.

Kurschefer och instruktörer

Intresseanmälan insänds snarast till ställföreträdande skolchef Sven Börje Persson. Antagningsbesked till instruktörer lämnas senast den 31 mars 2019.

Film

Film från Hundtjänstskolan