Nyheter

 • Patrullhundskurser 2021

  Patrullhundskurser anordnas på ett flertal platser under 2021. Du kan välja bland olika kurstyper, både internatkurser och traditionella kurser.

 • Feltryckta ex av Brukshunden

  Vid tryckningen av Brukshunden nummer fem, blev omkring 1 500 ex feltryckta. Nya tidningar skickas ut till de drabbade i veckan som kommer.

 • Provledarutbildning i specialsök

  Projektgruppen för SBK Specialsök bjuder, på uppdrag av Förbundsstyrelsen, in till den första kursen för att bli Provledare i SBK Specialsök. Framtagandet av utbildningen är nu inne i slutfasen. För att spara tid går vi ut med inbjudan redan nu så att utbildningen kan starta upp så fort den är klar.

 • Förbundets valberedning är vald

  I valberedningen valde kongressen idag in tre nya personer och valberedningen fick en ny sammankallande i Åsa Lind som suttit som ledamot i valberedningen i många år.

 • Uppdaterade riktlinjer för tjänstehundsverksamheten

  Folkhälsomyndigheten har ändrat de allmänna råden för personer som är 70 år och äldre. Utskottet för samhällsnytta uppdaterar därför de riktlinjer som gäller för tjänstehundsverksamheten.

 • D-HUS Konferens 24 jan 2021

  Utskottet för Hundägarutbildning bjuder in utbildningsansvariga i distrikten till digital D-HUS konferens

  den 24 januari 2021 (OBS! Nytt datum!)

  kl. 9:00 – 12:00 via Zoom

 • Kostnader kring försäkringsavgifter

  Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse står för kostnader gällande den kollektiva personolycksfallsförsäkringen för medlemmar under 2020.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , 7 , , 90 , Nästa