Om assistanshund

Assistanshunden är en civil tjänstehund vars syfte är att öka möjligheten för människor med funktionsnedsättning att få en större delaktighet i samhället

Våren 2015 fick MFD, Myndigheten för delaktighet, regeringens uppdrag att upphandla en stödfunktion för assistanshundverksamheten i Sverige. I början av november blev Svenska Brukshundklubben tilldelad uppdraget assistanshundar från och med år 2016.

Vårt uppdrag handlar om att kvalitetssäkra verksamheten genom att godkänna assistanshundinstruktörer, skapa regelverk och genomföra lämplighetstester, examinationer och årsprov för assistanshundekipage.

Svenska Brukshundklubben har tidigare erfarenhet att arbeta med tjänstehundar på uppdrag från myndigheter som Försvaret och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Assistanshunden är en civil tjänstehund vars syfte är att öka möjligheten för människor med funktionsnedsättning att få en större delaktighet i samhället med hunden som hjälpmedel. I begreppet assistanshund ingår ledarhundar (ledarhundar ingår inte i SBKs uppdrag), signalhundar, servicehundar, diabeteshundar, epilepsihundar och psykisk hälsahund (för personer med psykisk ohälsa).

Har du frågor gällande utbildning av assistanshund så tag kontakt med en av våra godkända assistanshundinstruktörer. Du hittar en komplett lista under sidan Assistanshundinstruktör.

Har du övriga frågor gällande Assistanshundar, tex om du är läkare, arbetar på kommunen, har frågor som rör press. Tag då kontakt med Projektledare Emmelie Reinson via assistanshund[at]brukshundklubben.se