Räddningshund

För dig som trivs med lagarbete och som med kort varsel kan följa med vid en internationell räddningsinsats tillsammans med din hund.

Räddningshunden gör stor nytta

Räddningshundens främsta uppgift

Räddningshundens främsta uppgift är att med hjälp av sitt väl utvecklade luktsinne söka rätt på försvunna personer. Svenska Brukshundklubben har sedan 1980-talet bedrivit utbildning av räddningshundar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Ny film om räddningshundar

Ny film om räddningshundar

Snabbare undsättning

Några av räddningshundens uppgifter är att bland rasmassor, vid t ex jordbävningar, söka upp och markera personer som begravts i rasområden. Räddningsarbetet ställer stora krav på att hunden accepterar besvärliga miljöer med bl a lösa underlag, höga höjder, rök, buller och eld. Hunden tränas att söka av stora områden för att känna personvittring och att markera instängda personer. Räddningspersonal kan på detta sätt koncentrera sitt arbete och snabbt undsätta innestängda och skadade.

Nationella och internationella katastrofer

Räddningshundarna kan också göra betydelsefulla insatser vid andra katastrofer och händelser, t ex vid tågolyckor, vid sök efter försvunna personer eller vid sjöräddningsinsatser. Flera kommuner har idag tillgång till räddningshundar för insatser vid olika former av krissituationer. En specialstyrka med räddningshundsekipage är beredda att med kort varsel göra insatser på katastrofplatser över hela världen.

Område för rekrytering

Numera har Svenska Brukshundklubben endast uppdrag att utbilda räddningshundar för internationella insatser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bestämt att rekrytering till den internationella styrkan ska ske inom ett begränsat geografiskt område. Rekryteringsområdet för räddningshundar sträcker sig från Sundsvall i norr till Skåne i söder.

Rätt egenskaper

Hundens ras har ingen betydelse vid utbildningen till räddningshund, även blandraser är välkomna. Det viktiga är att hund och förare har rätt kvaliteter. Läs mer om vilka hundar som är lämpliga räddningshundar under Utbilda tjänstehund.

Mer om kraven för att utbilda en räddningshund står i reglerna för räddningshundprov.

Fler filmer om räddningshundar

Svenska Brukshundklubbens film om räddningshundar

MSB:s film om räddningshundar