Verksamhetsstatistik

Svenska Brukshundklubben samlar varje år in verksamhetsstatistik från ras- och lokalklubbar samt distrikt. Enkäten ska besvaras senast den 20 januari 2020.

Enkäten ska besvaras senast den 20 januari 2020 och vi uppskattar om ni respekterar det datumet.

Inrapportering via Opinio

Mellan jul och nyår kommer vi på förbundet att skicka ut länk till verksamhetsstatistiken som vi samlar in varje år från lokalklubb, rasklubb och distrikt för att få en helhetsbild av Brukshundklubbens verksamhet. Hela sammanställningen kommer vi redovisa i Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse.

Länken som vi skickar ut kommer från vårt enkätverktyg Opinio och går till den officiella e-postadressen som ni lagt in i Medlem online. Det är av yttersta vikt att ni öppnar och fyller i enkäten där.

Enkäten är konstruerad så att ni kan spara era frågor och gå tillbaka och fylla på med uppgifter om så behövs, men det enklaste är naturligtvis att svaren är förberedda och att alla uppgifter fylls i vid ett och samma tillfälle.

För att ni på bästa sätt ska kunna förbereda er har vi gjort frågorna tillgängliga på denna sida (högst upp till höger). Detta är endast arbetsdokument, inrapporteringen ska besvaras i den elektroniska enkäten. Nuvarande frågor är från förra årets rapportering, därför vill vi göra dig uppmärksam på att det kan komma kompletterande frågor i enkäten.

Diskutera dem med de berörda funktionärerna som finns i klubben. Då kan ni snabbt och enkelt svara när inbjudan till enkäten kommer.

Har ni frågor om hur statistiken ska fyllas i eller om ni saknar mejlet med länken till enkäten, vänligen kontakta barbro.olsson[at]brukshundklubben.se.