Ersättningar vid kurs

Som deltagare på patrullhundskurs har du rätt till viss ersättning för dina resekostnader, måltider samt en så kallad dagersättning. Du är också försäkrad.

Kilometerersättning

Vid inträdesprov, instruktörsledda kurstillfällen och certifikatprov får du kilometerersättning, alltså ersättning för antal körda kilometer till och från provplatsen eller kursplatsen.

Under kursens gång kommer din instruktör be dig vid ett antal tillfällen att fylla i en körjournal för att du ska få rätt ersättning.

Dagersättning

Vid inträdesprov samt vid instruktörsledda kurstillfällen och certifikatprov som är på minst 6 timmar får du 146 kronor per dag (fr o m 1/10 2017). Ersättningen är skattefri.

Måltidsersättning

Vid inträdesprov och instruktörsledda kurstillfällen som är på minst 6 timmar får du 64 kronor per dag i måltidsersättning. Vid certifikatprov tillhandahåller arrangören mat.

Utbetalning av ersättningar

Har du frågor kring en utbetalning är du välkommen att kontakta tjänstehunds ekonomiavdelning.

Försäkringar

Hunden

Hund som deltar på kurs skall vara försäkrad av ägaren. Vi vill också påminna om att strikt hundägaransvar gäller.

Kompletterande personolycksfallsförsäkring

Som medlem hos Svenska Brukshundklubben ingår en kompletterande personolycksfallsförsäkring vid olycka på våra arrangemang och anläggningar. Mer information om försäkringen finns att läsa här.