Regelrevidering Rallylydnad

Här finns information om nuvarande och tidigare steg angående revideringen av reglerna i rallylydnad som ska börja gälla 2023.

Nuvarande steg i revideringen

Efter att vi fått in svar i den andra remissomgången (enligt nedan) har ett förslag till regler tagits fram.

Det blev beslutat att regelkonferenserna ska arrangeras via zoom och att det ska arrangeras förmöten innan den beslutande konferensen. Här ser ni datum, tid och ämnen för dessa:

Rallylydnad

Förmöte nr 1, 2021-03-01, kl. 19:00

Ny klass inkl. 13 moment

Förmöte nr 2, 2021-03-03, kl. 19:00

Nya moment 20 stycken

Förmöte nr 3, 2021-03-09, kl. 19:00

Ändrade momenttexter och flyttade moment

Förmöte nr 4, 2021-03-11, kl. 19:00

Särskilda och specifika rallylydnadsregler

Datum för beslutande regelkonferensen:

RALLYLYDNAD arrangerar sin regelkonferens 2021-04-10, med start kl. 09.30

Regelförslag inför regelkonferensen

Följebrev till regelförslaget hittar du här. (PDF-dokument, 139 kB)

Här hittar du det senaste förslaget på nya regler i rallylydnad. (PDF-dokument, 1,6 MB)

Film på förslagen till nya moment i rallylydnad

--------------------------------------------------------------------------

Tidigare information och material

Här presenteras UG Rallylydnads första förslag till nya regler att gälla från år 2022. Dessa har tidigare varit ute på remiss. Förslaget skickades till samtliga klubbar inom SKK-organisationen.

För intresserade finns alla inkomna synpunkter som detta förslag baseras på, i sin helhet, i menyn här till höger.

Så här läser du förslaget

I bifogat förslag är ändringar/nya moment/nya betyg markerat med gult.

Överstrukna texter innebär att texten helt tas bort.

Svar på remissen

Remissens svar har skickats in från klubbar/distrikt. Sista datum för detta var den 1 september 2019.

Lokalklubbar inom Svenska Brukshundklubben lämnade sitt svar på remissen genom sitt distrikt.

Övriga aktörer inom SKK-organisationen lämnade in sina synpunkter direkt via formuläret.