Synpunkter inför revidering MH, MT och UHP

Här kan du lämna in dina och/eller klubbens synpunkter och idéer inför revideringen av reglerna som ska börja gälla 2022. De provformer det gäller är mentalbeskrivning (MH), mentaltest (MT2007 respektive MT2017) och uthållighetsprov (UHP).

Alla som vill kan lämna in sina synpunkter via formuläret nedan. Man kan lämna synpunkter som privatperson, men även klubbar och distrikt kan lämna in sina åsikter.

Tänk på att fylla i formuläret en gång för varje tävlingsform, om du vill lämna synpunkter i flera olika provformer.

Tänk på att även diskutera reglerna på er klubb så att klubben kan inkomma med sina synpunkter.

Sista dag för att lämna in synpunkter är 31 december 2018.

Nästa steg

Efter att du skickat in formuläret kommer dina synpunkter att hamna hos utskottsgruppen för den provform du lämnat synpunkter på. Ett förslag på regler kommer sedan tas fram av utskottsgruppen. Det förslaget går ut på remiss till klubbar och distrikt under 2019. Så i nästa omgång är det viktigt att vara med och påverka genom sin klubb.