Regelrevidering Rallylydnad

Här finns information om remissen angående reglerna i rallylydnad som ska börja gälla 2022.

Utskottsgrupp (UG) Rallylydnad, i Utskottet för prov och tävling, får härmed presentera sitt första förslag till nya regler att gälla från år 2022.

Förslaget skickas till samtliga klubbar inom SKK-organisationen.

UG Rallylydnad har studerat de synpunkter som inkommit från privatpersoner, klubbar och distrikt via formulär under hösten 2018. För intresserade finns alla inkomna synpunkter i sin helhet i menyn här till höger.

Så här läser du förslaget

I bifogat förslag är ändringar/nya moment/nya betyg markerat med gult.

Överstrukna texter innebär att texten helt tas bort.

Svara på remissen

Remissens svar skickas in från klubbar/distrikt via formulär på vår hemsida. Scrolla ner för att lämna in svar.

Svar önskas senast den 1 september 2019.

Lokalklubbar inom Svenska Brukshundklubben lämnar sitt svar på remissen genom sitt distrikt. Vi rekommenderar därför distrikten att arrangera regelrevideringsmöten där man samlar sina lokala klubbar. Svaren ska återspegla vad distriktet/rasklubben anser, och inte vara en uppräkning av vad de lokala organisationerna tyckt. Om en lokal organisation inte kan ställa sig bakom svaret från distrikt/rasklubb, och anser frågan vara av stor vikt, kan den begära att få en reservation bilagd svaret.

Övriga aktörer inom SKK-organisationen lämnar in sina synpunkter direkt via formuläret.

Vad händer sen?

När svar på remissen inkommit startar arbetet med att sammanställa ett förslag till regelverk utifrån inkomna remissvar.

Förslaget på regelverk som arbetas fram utifrån remissvaren kommer därefter att behandlas på en regelkonferens 2020.

Här lämnar ni ert svar

Här lämnar ni in er klubbs/distrikts svar på remissen om rallylydnadsreglerna.

Om ni stödjer förslaget som är lagt så skriver ni det i respektive text-ruta nedan. Om ni inte stödjer förslaget som är lagt så skriver ni ert motförslag. Om ni har övriga förslag skrivs de in i respektive områdes svarsruta nedan.