Regelrevidering för bruksprov

Remiss gällande 2022 års regler i bruksprov

UG Bruks i Utskottet för prov och tävling får härmed presentera sitt första förslag till nya regler från år 2022. Förslaget skickas till samtliga klubbar och distrikt.

Svar önskas från distrikt och rasklubbar, senast den 1 september 2019.

Remissens svar skickas per e-post till camilla.hjort@brukshundklubben.se eller per post (ej i rekommenderade brev) till:

Svenska Brukshundklubben
"Regelremiss Bruksprov"
Box 4
123 21 FARSTA

Svaren ska återspegla vad distriktet/rasklubben anser, och inte vara en uppräkning av vad de lokala organisationerna tyckt. Om en lokal organisation inte kan ställa sig bakom svaret från distrikt/rasklubb, och anser frågan vara av stor vikt, kan den begära att få en reservation bilagd svaret.

Förslagen i remissen ska inte ses som begränsande utan snarare som en hjälp att strukturera diskussionen. Det står givetvis distrikt/rasklubb fritt att framföra förslag utöver vad som behandlas i remissen. Vi har inte på varje punkt framställt ett konkret förslag, utan ibland pekat på ett område som bör diskuteras och försökt belysa det ur olika aspekter.

Se alla remissförslagen i högerspalten.

Se alla inkomna synpunkter här. (PDF-dokument, 1,0 MB)