Regelrevidering 2022

Vart femte år revideras reglerna för de hundsporter som Brukshundklubben (SBK) är huvudman för.

Genom att förbereda regelrevideringen och planera i god tid kommer beslutsgången att bli tydlig. Alla som vill vara med och påverka kan se när och hur man kan tycka till om nuvarande regler i vår tidsplan. Syftet är att det nya regelförslaget till 2022 ska bli väl förankrat bland de aktiva i landet.

Vad är gjort?

Den 15 augusti 2018 öppnades ett formulär upp för synpunkter inför regelrevideringen. Formuläret var öppet fram till och med den 31 december 2018.

I formuläret kunde alla som ville lämna in sina åsikter, tips och idéer kring reglerna. Både privatpersoner och klubbar inkom med synpunkter.

Nästa steg

Just nu är alla inkomna synpunkter hos utskottsgruppen för respektive tävlingsform. Ett förslag på regler kommer nu att arbetas fram av utskottsgruppen.

Förslaget går ut på remiss till klubbar och distrikt under 2019. Så i nästa omgång är det viktigt att vara med och påverka genom sin klubb. Senast den 1 april 2019 kommer förslaget att skickas ut på remiss till klubbarna.

Tidsplanen

Du hittar tidsplanen för regelrevideringen här. (PDF-dokument, 197 kB)