Dispenser i rallylydnad

Från och med 1 januari 2017 kommer hanteringen av den generella dispensen som finns för tävlande i rallylydnad med särskilda behov att förbättras.

Från årsskiftet räcker det för de tävlande som har särskilda behov av varaktig karaktär, t ex fysiskt handikapp, att visa upp sitt läkarintyg en gång. Man behöver inte ha det med sig till varje tävling och det kommer inte heller finnas några krav på att man ska kunna visa upp läkarintyg på tävlingsplatsen. Istället kommer det att bli obligatoriskt att vid förfrågan från arrangören kunna uppvisa en dispens som har utfärdats av Svenska Brukshundklubben centralt.

Om man har särskilda behov och vill tävla rallylydnad skickar man sitt läkarintyg samt vilka speciella behov man har till Brukshundklubbens kansli. En dispens kommer därefter att utfärdas till den tävlande. Det är denna dispens man tar med sig till tävlingarna. Observera att man fortfarande måste kontakta arrangören i anslutning till att anmälan görs för att meddela de speciella behoven, detta för att anpassning av banan med mera ska kunna förberedas. Föraren ska skicka in ett foto på dispensen eller den scannade dispensen till arrangören i samband med anmälan. Arrangören ska vidarebefordra till domaren senast när den satta anmälningstiden har gått ut.

Ansökan
Maila till emelie.horman@brukshundklubben.se
Mailet ska innehålla ditt namn, personnummer, adress, postadress samt vilka anpassningar du behöver på tävling. Bifoga även ett inscannat eller fotograferat läkarintyg.