Dispenser i rallylydnad

Här kan du läsa mer om hanteringen av den generella dispensen som finns för tävlande i rallylydnad med särskilda behov.

Om man har särskilda behov av varaktig karaktär, t ex fysiskt handikapp, och vill tävla rallylydnad skickar man sitt läkarintyg samt vilka speciella behov man har till Brukshundklubbens kansli. En dispens kommer därefter att utfärdas till den tävlande. Det är denna dispens man tar med sig till tävlingarna.

Observera att man fortfarande måste kontakta arrangören i anslutning till att anmälan görs för att meddela de speciella behoven, detta för att anpassning av banan med mera ska kunna förberedas. Föraren ska skicka in ett foto på dispensen eller den scannade dispensen till arrangören i samband med anmälan. Arrangören ska vidarebefordra till domaren senast när den satta anmälningstiden har gått ut.

Ansökan
Maila till janna.myhre@brukshundklubben.se
Mailet ska innehålla ditt namn, personnummer, adress, postadress samt vilka anpassningar du behöver på tävling. Bifoga även ett inscannat eller fotograferat läkarintyg.