Tävlingsbok - beställ

Beställ Svenska Brukshundklubbens tävlingsbok som ska användas vid tävlande i IGP (IPO), Mondioring, IPO NS och i lydnadens internationella klass 3.

IGP, Mondioring, IPO NS och Lydnad klass 3

Svenska Brukshundklubbens tävlingsbok ska användas när du tävlar i IGP, Mondioring, IPO NS och i lydnadens internationella klass 3.

OBS! Att från och med 1 februari 2020 har vi höjt priset, då portokostnaderna har ökat ganska rejält.

Rasklubbarnas tävlingsböcker

SBK:s rasklubbars redan framtagna tävlingsböcker får dock användas under förutsättning att de registerförs, så att bok med specifikt serienummer kan härledas till en specifik hund, rasklubbarnas egna register ska sändas till SBK:s kansli en gång per år. Rasklubbarna föreslås att använda rasklubbens förkortning före löpnummersiffran så att register kan särskiljas.

IPO-R har egen resultatbok

Den specifika resultatbok som redan används i IPO-R ska fortsätta att användas och har år 2020 fått en uppdatering. Från och med 1 februari 2020 kan man beställa denna resultatbok via eget fromulär.
Här är en länk till beställningsformuläret för resultatboken i IPO-R

OBS! Var noga då ni skriver hundens namn* och registrerings-/TAVLIC-nummer - då det är detta som kommer att skrivas på boken och registreras centralt!

Felaktigt ifyllt namn eller registrerings-/TAVLIC-nummer gör att boken inte kommer att levereras!

* Hundens namn ska skrivas så som namnet är registrerat i SKK Hunddata!

Pris

I totala summan ingår bokens pris, porto och expeditionsavgift.

Antal böcker i samma försändelse Total summa
1 70 kr
2 115 kr
3 144 kr
4 173 kr

Gör så här

  1. Beställ tävlingsboken via formuläret nedan.
  2. Betala totala summan till plusgiro 4936494-6. Märk betalningen med "Tävlingsbok" och ditt namn.
  3. Totala summan måste vara inbetald till oss innan vi skickar ut boken/böckerna.

Beställ

____________________________________
Endast vid beställning av fler tävlingsböcker ska nedan uppgifter fyllas i: