Anmälan FM-mästerskap

Formulär för anmälan

Anmälan ska vara Förbundskansliet tillhanda senast 60 dagar innan mästerskapet. OBS! År 2019 ska anmälan vara gjord senast den 24 juni. För sent inkommen anmälan eller anmälningsavgift (600 kr) godtages ej. Anmälningsavgiften ska betalas till Västra distriktet på bankgiro 5249-9373. Deltagaren är ansvarig för att anmälan och avgift har inkommit i tid även om det är distriktet som betalar in avgiften.

OBS! Glöm inte att trycka på "Skicka-knappen" längst ned i formuläret när du fyllt i alla uppgifter. Du kommer inom kort att få en bekräftelse på din anmälan via e-post.

Uppgifter om hund:
Kön Obligatoriskt
Uppgifter om föraren:
Ägare (om annan än föraren):
Anmälningsavgift:
Avgiften betald av Obligatoriskt
Föraren intygar härmed att ovanstående uppgifter är korrekta och har tagit del av de bestämmelser som gäller för Försvarsmaktsmästerskap.
Intygar Obligatoriskt