Tävlingsbok - beställ

Beställ Svenska Brukshundklubbens tävlingsbok som ska användas vid tävlande i IPO, Mondioring, IPO NS och i lydnadens internationella klass 3.

IPO, Mondioring, IPO NS och Lydnad klass 3

Svenska Brukshundklubbens tävlingsbok ska användas när du tävlar i IPO, Mondioring, IPO NS och i lydnadens internationella klass 3.

Rasklubbarnas tävlingsböcker

SBK:s rasklubbars redan framtagna tävlingsböcker får dock användas under förutsättning att de registerförs, så att bok med specifikt serienummer kan härledas till en specifik hund, rasklubbarnas egna register ska sändas till SBK:s kansli en gång per år. Rasklubbarna föreslås att använda rasklubbens förkortning före löpnummersiffran så att register kan särskiljas.

IPO-R har egen tävlingsbok

Den specifika tävlingsbok som redan används i IPO-R ska fortsätta att användas för den sporten.

Pris

I totala summan ingår bokens pris, porto och expeditionsavgift.

Antal böcker i samma försändelse Total summa
1 62 kr
2 103 kr
3 132 kr
4 173 kr

Gör så här

  1. Beställ tävlingsboken via formuläret nedan.
  2. Betala totala summan till plusgiro 4936494-6. Märk betalningen med "Tävlingsbok" och ditt namn.
  3. Totala summan måste vara inbetald till oss innan vi skickar ut boken/böckerna.

Beställ

____________________________________
Endast vid beställning av fler tävlingsböcker ska nedan uppgifter fyllas i: