Uttagning till landslaget och landslagstruppen

Svenska landslaget i lydnadsklass består av sex ordinarie ekipage och en reserv. Fyra rankinggrundande tävlingar + senaste SM (såväl kval som final) är det underlag som tar fram den trupp som ska representera Sveriges landslag. (resultat från 2019 års SM kommer inte räknas med i uttagningen för VM 2022)

  • De ekipage som har platserna 1–5 på rankingslistan vid uttagningstillfället är de ekipage som direktkvalificerar sig till ordinarie platser i laget. Ekipage till en ordinarie plats och reservplats väljs ut av ansvarig landslagsledare.
  • Endast en hund per förare kan bli uttagen. Om en förare kvalar in med fler än en hund är det den hund som ligger högst på rankinglistan som föraren får delta med. Detta för att minska risken att tappa två ekipage om föraren inte kan delta. Vi skapar på så vis ett mer stabilt team med fler förare och laget blir inte lika skört.
  • Om någon hund, som är uttagen, av olika anledningar inte kan delta följs platserna 1–6 för ordinarie och plats nr 7 som reserv efter hunds frånfälle.
  • Löptikar äger rätt att delta både på mästerskap och läger, om en tik löper ska detta meddelas till landslagsledningen.
  • Landslagsledningen har i samråd med UG Lydnad rätt att bortse från turordningen på rankinglistan om speciella skäl finns. Detta ska motiveras skriftligen till den berörda.

Landslagsledaren, tillsammans med UG Lydnad, har gemensamt ansvar att följa dessa riktlinjer när det gäller att ta ut det svenska landslaget. Ekipagen som blir uttagna bör närvara på läger om inte särskilda anledningar föreligger. Landslagsledningen arbetar för att skapa ett bra underlag och förutsättningar för landslaget att lyckas på tävling. Målet är att skapa ett framgångsrikt och stark lydnadslandslag.

Uttagning till landslagstruppen

Landslagstruppen är det verktyg landslagsledningen har för att skapa ett starkt team inom landslaget. Truppen ger möjlighet att skapa en bredare grund till landslaget och ger ekipage möjlighet till att utveckla Sverige inom lydnadssporten. Två gånger om året tar landslagsledningen ut en landslagstrupp på upp till tolv ekipage.

  • De ekipage som vid uttagningstillfället ligger på plats 1–7 på rankingslistan är garanterade plats i truppen.
  • Endast en hund per förare kan bli uttagen. Om en förare kvalar in med fler än en hund är det den hund som ligger högst på rankinglistan som föraren får delta med. Detta för att minska risken att tappa två ekipage om föraren inte kan delta. Vi skapar på så vis ett mer stabilt team med fler förare och laget blir inte lika skört.
  • Om någon hund, som är uttagen, av olika anledningar inte kan delta följs platserna 1–7 efter hunds frånfälle.
  • Löptikar äger rätt att delta på läger, om en tik löper ska detta meddelas till landslagsledningen.

Landslagsledaren, tillsammans med UG Lydnad, har gemensamt ansvar att följa dessa riktlinjer när det gäller att ta ut landslagstruppen. Ekipagen som blir uttagna bör närvara på läger om inte särskilda anledningar föreligger. Landslagsledningen har rätt att ta in nya ekipage i truppen under hela året, likaså rätt att ta bort ekipage om speciella skäl finns och ersätta ekipaget i truppen. Vid speciella skäl kommer det att motiveras skriftligen till berörda.