FCI regelrevidering 2021

Den internationella kennelunionen (FCI) kommer att genomföra en revidering av sina internationella regler i lydnad, klass 1-3. De nya internationella reglerna ska börja gälla den 1 januari 2021.

Detta påverkar de tävlingar i Sverige som arrangerar internationell klass 3. Det påverkar såklart även internationella tävlingar utomlands. Men det påverkar inte de nationella tävlingar som hålls i Sverige enligt nu gällande regler.

Svenska Brukshundklubben (SBK) kommer att lämna in åsikter inför regelrevideringen till FCI via Svenska Kennelklubben (SKK). Därför har vi efterfrågat vad ni lydnadsaktiva ute i landet tycker om de internationella reglerna.

Vi har haft ett formulär på vår hemsida där alla som ville kunde lämna in sina synpunkter, oavsett om man är en enskild tävlande eller en klubb. Formuläret är nu stängt och synpunkterna som inkommit bearbetas.

Följande tidsplan gäller

2017-11-26

Sista dag att lämna in åsikter via formuläret.

2017-11-27

UG Lydnad får de inkomna åsikterna och gör ett förslag till förändringar.

2017-12-11

SBK skickar in det sammanställda förslaget till SKK.

2017-12-31

Senast denna dag skickar SKK in åsikterna till FCI.