Anmälan exteriörbeskrivning

Här kan du läsa hur man gör om man vill hitta och anmäla sig till Svenska Brukshundklubbens exteriörbeskrivningar.

Exteriörbeskrivning från 18 månader

Tillfällen för exteriörbeskrivningar från 18 månader, där resultatet registreras av Svenska Kennelklubben i Hunddata, hittar du i SBK Tävling. Välj fliken för MH/MT.

För att kunna anmäla dig till en exteriörbeskrivning måste du ha ett konto i SBK Tävling.

Klicka här om du vill ha hjälp med hur man skapar ett konto.

Exteriörbeskrivning 12-17 månader

Exteriörbeskrivningar för hundar som är mellan 12 och 17 månader kommer att genomföras vid samma tillfällen som för de hundar som är över 18 månader.

Själva anmälningsförfarandet för dessa yngre hundar är under framarbetande, och vi kommer att uppdatera med mer information när det är klart.