Kom ihåg vid prov & tävlingar

Välj klubb att tävla för inför tävling och se till att du har rätt dokument med dig på Svenska Brukshundklubbens tävlingar.

Välj klubb att tävla för

Är du medlem i flera lokal- eller rasklubbar väljer du vilken av dessa du önskar tävla för vid årets första tävling. Denna klubb tävlar du sedan för under resten av året eller så länge ditt medlemskap i klubben gäller. Du kan ändra klubb först nästkommande år eller när medlemskapet i aktuell klubb utgår.

Agility och rallylydnad - särskilda regler

Du som tävlar i agility och/eller rallylydnad kan däremot under året själv byta vilken klubb du vill tävla för.

Olika klubbar för olika grenar

Du kan tävla för olika klubbar i olika grenar. Till exempel en klubb i agility och en annan klubb i lydnad.

Rasklubbsmästerskap i bruksprov

Är du medlem i en rasklubb men valt att tävla för lokalklubben du är medlem i, gäller speciella regler om du vill tävla i rasklubbens mästerskap i bruksprov. Då har du rätt att tävla för rasklubben oavsett vilken klubb du normalt representerar vid andra tävlingar under året.

I tävlingsreglerna för respektive gren hittar du mer detaljerad information gällande vilken klubb du får tävla för.

Kom ihåg att ta med

Medlemsbevis

Ta med en utskrift av ditt medlemsbevis från Svenska Brukshundklubben. Du kan bli uppmanad att styrka ditt medlemskap och då behöver du medlemsbeviset. Du skriver ut det på Mina sidor. (Om arrangören kontrollerat ditt medlemskap redan före tävling behöver du inte ta med medlemsbeviset).
Det är även godkänt att uppvisa medlemsbevis digitalt via mobilen.

Bestyrkt kopia av registeringsbevis

Ta med en bestyrkt* kopia av hundens registeringsbevis. Vid identitetskontroll behöver du visa upp den. Du som har en veterinärdel i beviset tar kopia av den, där finns hunduppgifterna med registreringsnummer och identitetsnummer.

Det är endast bestyrkt* kopia av original utfärdat av SKK som är giltigt, originalhandlingarna förvaras bäst hemma så att de inte kommer bort.

Mer information om registrering av hund på www.skk.se

* Bestyrkt kopia av ett dokument innebär att någon annan intygar att kopian överensstämmer med originalet. Intygandet görs skriftligt på kopian och signeras med namnteckning och telefonnummer.

Det är även godkänt att visa vaccinationsintyg digitalt via mobilen under förutsättning att hundens ID-nummer och namn tydligt framgår.

Licens för tävlande i skydds, IGP eller mondioring

Alla som vill tävla i svenskskydds, IGP eller mondioring måste ansöka om licens för att få tävla i dessa sporter. Läs mer om detta genom att i högerspalten klicka på Licenser. Denna licens ska uppvisas vid tävling/prov.

Tävlingsbok

Alla som vill tävla i svenskskydds, IGP, IPO nordic style och i lydnadens internationella klass 3 måste ha en tävlingsbok. I IPO-R finns också en tävlingsbok, men den är en annan än den i ovan grenar. Läs mer om detta genom att i högerspalten klicka in på Tävlingsbok - beställ.
Denna tävlingsbok ska medföras till tävling/prov och resultat ska registreras i den av arrangören.

Tävlingslicens för oregistrerade hundar

Alla hundar som inte är registrerade i Svenska Kennelklubbens (SKK) stambok måste ha SKK:s tävlingslicens för att kunna delta på prov och tävlingar.

Svenska Kennelklubbens (SKK) Kennelfullmäktige (KF) beslöt i juni 2007 att även icke stambokförda (registrerade) hundar ska få sina resultat registrerade på prov och tävlingar. Hunden måste därför ha en tävlingslicens vid anmälan för att få starta på prov och tävlingar.

Tävlingslicensen gäller hundens hela liv.

Grenar för oregistrerade hundar

Hundar som inte är registrerade i SKK:s stambok har möjlighet att delta i prov och tävlingar som inte är rasspecifika. Till exempel agility, lydnad, rallylydnad, freestyle, grytprov, vallhundsprov, anlagstest i vildsvinshägn samt viltspårprov.

Krav på tävlingslicens gäller också för icke stambokförda hundar som genomgår olika tjänstehundsprov inom Svenska Brukshundklubben. Inom dessa verksamheter behöver hunden vara ID-märkt och ha en tävlingslicens utfärdad av SKK.

Ansök om tävlingslicens

Ansök om tävlingslicens för hund som inte är registrerad i SKK:s stambok på görs via SKK hemsida.

Hundar från andra länder

Icke stambokförda hundar från andra länder som innehar giltig tävlingslicens i sitt hemland kan tävla i Sverige efter omregistrering av licensen (detta gäller exempelvis oregistrerade hundar från Finland och Norge). Förare till sådan hund ska kontakta SKK:s medlemsavdelning för omregistrering av befintlig licens. Hunden får efter det ett svenskt licensnummer som ska användas vid anmälan till tävling och prov.

För icke stambokförda hundar från länder där tävlingslicens inte förekommer gäller krav på en svensk tävlingslicens.

Frågor besvaras av SKK:s medlemsavdelning, kontaktuppgifter på www.skk.se.

Bakgrund till tävlingslicensen

Beslutet som togs vid KF är baserat på den policy som SKK har för icke stambokförda hundar.

SKK har ett ansvar som "hundägarnas riksorganisation". Med detta följer att allmänhet och myndigheter utgår från att SKK är en garant för god hundhållning. SKK och dess specialklubbar har också ett stort ansvar för att Försvarsmakten, polisen, jägarkåren och andra näringar har tillgång till för ändamålet dugliga hundar.

Icke stambokförda hundar kan erhålla diplom och titlar i grenar som inte kräver någon exteriör merit. Dock är championatstitlar förbehållna stambokförda hundar.