FAQ kring agilityns framtid

Här kan du läsa de mest förekommande frågorna kring agilityns framtid i Svenska Brukshundklubben. Kanske hittar du svaret på din fråga här.

Klicka för att komma direkt till rätt rubrik:

Medlemskap Klubb/distrikt Tävling

Medlemskap

Mitt medlemskap i SBK går ut i dagarna. Ska jag verkligen betala in avgiften nu när agilityn tillhör SKK?
Svar:
Självklart kan du som medlem vara kvar i Brukshundklubben och fortfarande utöva agility. Vi kommer fortsätta genomföra utbildningar, kurser och tävlingar.

Ska jag sitta kvar i styrelsen på min lokala brukshundklubb när agilityn tillhör SKK?
Svar: Det är viktigt att vi som är agilityaktiva engagerar oss i styrelsearbetet så vi kan påverka vår lokala brukshundklubbs agilityverksamhet. Genom att du gör det, kan du påverka utvecklingen i din klubb, på distriktsnivå och förbundsnivå.

Klubb/distrikt:

Min lokala brukshundklubb är osäkra på om de ska köpa in nya hinder till oss på grund av huvudmannabytet. De tror att agilityverksamheten kommer att försvinna efter årsskiftet. Vad gör vi?
Svar: Informera din klubb om att SBK centralt även i fortsättningen vill värna om att agilityverksamheten ska vara kvar inom SBK. Be dem att hellre kontakta SBK centralt eller sitt distrikt så de kan fatta bra beslut byggda på fakta.

Ska vi verkligen satsa pengar på vår hinderpark?
Svar: Klubben kan fortsätta ha agilityverksamheten kvar som tidigare. Därför är det viktigt att satsa på agilityn så era agilityaktiva stannar kvar i klubben och fortsätter att utveckla sporten.

Kan man fortsätta ha en grupp/sektor för agility på sin lokala brukshundklubb?
Svar: Ja det kan man. Man kan fortsätta arbeta med det som rör agilityn inom Svenska Brukshundklubben, t ex anordnandet av kurser, utbildningar och tävlingar.

Tävling

Ska verkligen vår lokalklubb ansöka om agilitytävlingar, vem vet om det finns några kvar att genomföra tävlingen då de gått över till SKK?
Svar: Svenska Brukshundklubben kommer kunna arrangera tävlingar som tidigare. Detta är en viktig inkomstkälla för klubben och ett sätt att hålla kvar de agilityaktiva inom brukshundklubben. Därför är det ännu viktigare än tidigare att arrangera tävlingar.

Hur mycket får den lokala klubben behålla av startavgifterna från de tävlande?
Svar: Startavgiften individuellt är 70 kr och av dessa får SBK en administrativ avgift på 10 kr och Svenska Agilityklubben får också de 10 kr av startavgiften. En nyhet från årsskiftet är att alla officiella resultat stambokförs, vilket medför en stambokföringsavgift på samtliga resultat.