Provledarutbildning

Publicerat i: Tjänstehund

Svenska Brukshundklubben bjuder in till provledarutbildning, patrullhund,vecka 32 på Marma.

Datum:

Kurs

Grundutbildning provledare patrullhund

Plats

Marma

Datum & tid

Börjar: 5 augusti kl 14.00

Avslutas: 11 augusti kl 11.00

Mål och syfte

Kursen syftar till att kunna planera, leda, genomföra och följa upp inträdesprov och certifikatprov för patrullhundar.

Kursinnehåll

  • Organisation och genomförande av inträdesprov samt certifikatprov patrullhund
  • Regler och anvisningar för inträdesprov samt certifikatprov patrullhund
  • Kursadministration
  • etc

Förkunskapskrav

Genomgått godkänd utbildning till hundbefäl alternativt patrullhundsinstruktör. Distriktet ska även intyga den sökandes lämplighet som provledare på ansökningsblanketten.

Ersättning

Kursdeltagare får kost och logi samt kilometerersättning om resan till och från kursen sker med bil.

Dagpenning (90% av sjukpenninggrundande inkomst delat med 365 dagar) utbetalas mot inlämnat intyg om sjukpenninggrundande inkomst från Försäkringskassan, eller som lägst med för närvarande 130 kronor. Beställ intyg i god tid från Försäkringskassan.

Resor

Instruktion för att boka ev tåg- eller flygresa skickas i samband med att antagningsbeskeden skickas ut.

Kontaktperson

Kontaktperson Siw Rüdén 070-510 09 19
siwruden[at]telia.com

Övrigt

PM skickas ut till kursdeltagare senast 14 dagar innan kursstart.

Anmälan

Anmälan görs senast den 6 maj. Antagningsbesked skickas ut inom ca en vecka efter sista anmälningsdatum.

Anmälan görs på särskild anmälningsblankett som ska vara underskriven av distrikt och skannas och mailas med fördel till tjanstehund[at]brukshundklubben.se eller skickas via post till kansliets tjänstehundsavdelning:

Svenska Brukshundklubben
Tjänstehundsavdelningen
Box 4
123 21 Farsta

Anmälningsblankett (PDF-dokument, 106 kB)