Korningsdiplom

En korad hund är ett kvitto på både en exteriört och mentalt bra hund. Korningsdiplomet har instiftats för att stimulera uppfödare att verka för att valpköpare korar sina hundar.

Som uppfödare och medlem i Svenska Brukshundklubben kan du ansöka om korningsdiplom för din uppfödning. För erhållande av diplomet krävs att nedan angivet antal hundar av samma ras är uppfödda av samma uppfödare eller kennel, är fallna efter en och samma hanhund eller tik och har deltagit vid något av Svenska Brukshundklubbens anordnade mentaltest och exteriörbeskrivning med godkänt resultat.

Diplomet kan utdelas retroaktivt och mer än en gång till samma kennel eller uppfödare.

Korningsdiplom tilldelas:

  • Tik med minst 5 korade avkommor
  • Hane med minst 15 korade avkommor
  • Uppfödare med minst 10 korade avkommor

Diplom till enskilda hundar finns inte hos Svenska Brukshundklubben men flera rasklubbar gratifierar hundar som korats genom diplom.

Rutiner för ansökan:

1. Du söker korningsdiplom via formulär på hemsidan. Kansliet kontrollerar att alla uppgifter finns som behövs för att rasklubben ska kunna godkänna ansökan, dvs medlemskap, kennelnamn, uppfödarens namn och adress, hundarnas registreringsnummer och namn.

2. SBK:s kansli, handläggare för Utskott avel och hälsa, skickar inkommen ansökan i sin helhet till berörd rasklubb för kontroll, godkännande och diarieföring. Rasklubben meddelar SBK:s handläggare för Utskott avel och hälsa, om tillstyrkan eller avslag. Observera att det i händelse av förlust, tvist eller liknande är rasklubben som ansvarar för diarieföring av ansökningshandlingar då rasklubben är den som står för granskning och godkännande.

3. Kansliets handläggare för Utskott avel och hälsa utfärdar och skickar diplom till uppfödare samt en scannad kopia till rasklubben.

Ansök om korningsdiplom här