Mentalbeskrivning valp (MV)

Syftet med att beskriva valpar är att på sikt få ett underlag, som kan utvärderas och vara ett komplement till mentalbeskrivning hund (MH).

Mentalbeskrivning valp är också tänkt att vara en hjälp för uppfödaren vid val av lämpliga valpköpare.

Hur går det till?

Mentalbeskrivning valp görs när de är 7-9 veckor gamla och ger en beskrivning av valpens beteende i specifika situationer. Beskrivningen utförs i ett isolerat utrymme där valpen inte varit tidigare eller i en inhägnad utomhus.

Resten av valpkullen och tiken ska vara utom hörhåll från beskrivningsplatsen så att valpen inte störs. Det bör vara så få åskådare som möjligt när beskrivningen genomförs.

Rekommendationen är att en tredje person filmar och att man gemensamt tittar på filmen efter att beskrivningen är genomförd.

Mentalbeskrivning valp bör inte göras de närmaste dagarna efter vaccination och avmaskning och det bör också ha gått någon timme sedan den senaste utfodringen.

Är det en stor kull är det bra med en paus så valparna får äta och sova eller att dela på kullen och genomföra beskrivningen under två dagar istället.

Momenten

Beskrivningen innehåller 11 moment där valpbeskrivaren bland annat beskriver valpens beteeenden; intresse/nyfikenhet, hälsning, kontakt, leklust, gripandeform, handlingsförmåga och ängslan.

Beskrivningen avslutas med att valpbeskrivaren skattar hur aktiv och trygg valpen har varit under momenten. Uppfödaren skattar hur aktiv valpen är i vardagen och i förhållande till övriga valpar i kullen.

Valpbeskrivaren ska vara en person som valparna inte mött tidigare.

Det här observeras också

Under mentalbeskrivningen observeras också om valpen visat resursförsvar, om den gjort annat under beskrivningen och om valpen varit ljudlig under halva eller mer än halva tiden.

Det finns också utrymme för ytterligare kommentarer i slutet av protokollet som är av vikt för t.ex. uppfödaren.

Kontakt och frågor

Är du som uppfödare intresserad av att få din kull beskriven, kontakta någon av våra valpbeskrivare. Du hittar en lista över valpbeskrivare här. (PDF-dokument, 114 kB)

Om du har frågor om valpbeskrivning, kontakta SBK:s förbundskansli, agneta.olsson@brukshundklubben.se tel.08-505 875 15

På Svenska Brukshundklubbens webbshop kan du köpa en informationsfilm om mentalbeskrivning valp. www.sbkshopen.se