Mentalbeskrivarutbildning 2018

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa inbjuder till mentalbeskrivarutbildning våren 2018.

Behovet av fler mentalbeskrivare är stort på många platser i landet, och Utskottet för avel och hälsas mentalgrupp (UGM) inbjuder därför nu till en mentalbeskrivarutbildning under våren 2018.

Förkunskapskrav

För att kunna gå utbildningen måste du uppfylla följande krav:
- Vara utbildad testledare MH och ha tjänstgjort under 3 år vid minst 7 tillfällen för olika typer av hundraser.
- Ha tävlingserfarenhet inom bruksprov alternativt ha annan dokumenterad hundkunskap som UGM bedömer likvärdig.
- Även personer med mycket god hundkunskap genom t.ex. professionellt arbete med hund (med tonvikt på mycket goda mentala kunskaper om hund) kan skicka in en ansökan och bifoga ett hund-CV.

Utbildningen

I mars 2018 kommer det att arrangeras en central helg om mentala egenskaper.
Det blir även en fyradagars slutlig utbildning med examination på två olika platser i landet, i Timrå respektive i Västra distriktet.

Bakbeskrivning är en viktig del av utbildningen, både digitalt och för fastställda beskrivare. Dokumenterad bakbeskrivning ska vara gjord före kursstart, och fokus ska ligga på brukshundraserna.

Krav för att bibehålla auktorisationen

Innan man anmäler sitt intresse att bli mentalbeskrivare måste man känna till och acceptera de mål och krav som finns för att man ska bibehålla sin auktorisation.

Följande punkt står som krav i det nya regelverket för MH:
  • KRAV på minst 8 hundar per kalenderår
Följande punkter är nya riktlinjer som kompletterar krav på 8 hundar per kalenderår:
  • Mål att delta på minst 2 MH och/eller MT, en på våren och en på hösten eller motsvarande "aktivitet" t.ex. utbildning m.m.
  • Mål att över en fast 3-årsperiod ha beskrivit och/eller dömt minst 50 hundar
    Period 1 är 2015-2017, nästa period är 2018-2020
  • Obligatoriskt deltagande på uppdateringar vart 3:e år
  • Årligen genomföra aktivitet för likriktning utsedd av avel och hälsa
  • I de fall ovanstående inte uppnås ska kontakt tas med Utskottet för avel och hälsa för att diskutera lämpliga åtgärder från fall till fall. Du kan t.ex. vara professionell inom hundsektorn, hålla på med mentala utbildningar m.m. men varje fall hanteras individuellt.

Kostnader

Själva utbildningen kostar inget, men deltagarna får själva stå för kostnaderna för resor och övernattningar.

Intresseanmälan via länk

Om du vill anmäla ditt intresse till att gå mentalbeskrivarutbildningen våren 2018 så fyll i uppgifterna i formuläret nedan. Alla som ansöker kommer inte att kunna beredas plats på utbildningen, och sökanden från de delar av landet som har störst behov av nya beskrivare kommer att ha förtur.

I november kommer information sedan att skickas ut om vilka som erbjuds plats på mentalbeskrivarutbildningen.

Sista anmälningsdag är den 15 oktober.

Välkommen med din anmälan!
Utskottet avel och hälsa/Utskottsgrupp mental
____________________________________________________