Medlem online

Medlem online är vårt medlemssystem i Svenska Brukshundklubben. I första hand är det medlemsansvariga på klubbar och distrikt som arbetar i systemet.

Vårt medlemssystem

Medlem online är Svenska Brukshundklubbens gemensamma medlemssystem. Här kan medlemsansvarig eller annan funktionär administrera medlemsuppgifter och medlemskap på ett enkelt och effektivt sätt.

Mina sidor för medlemmarna själva

Alla våra medlemmar har tillgång till sina egna uppgifter i Medlem online genom Mina sidor.

Funktioner i Medlem online

I Medlem online har du möjlighet att göra följande:

  • Lägga in nya medlemmar
  • Skriva ut adressetiketter
  • Göra utskick
  • Uppdatera styrelseförteckning
  • Lägga in klubbens kontaktuppgifter och betalningsinfo (de uppgifterna visas även i sökresultatet för Sök klubb eller distrikt)
  • Tävlingssekreterare kan kontrollera medlemskap och sköta utskick inför tävling.

Begränsad behörighet!

I Medlem online hanteras medlemmars personuppgifter och är Svenska Brukshundklubbens egendom. Därför är tillgängligheten till systemet begränsad till ett fåtal funktionärsroller.

Obs! Listor från Medlem online får inte spridas till medlemmar, utomstående eller kommersiella aktörer.

Klubbstyrelsen utser behöriga

Styrelsen i din klubb utser vilka personer som ska ha tillgång till Medlem Online. Minst en person har redan tillgång till registret och styrelsen går via den för att lägga upp fler registerfunktionärer. Lösenord skickas till de nya registerfunktionärernas e-postadresser.

Glömt lösenordet

Om du glömt ditt lösenord så öppna Medlem online. Klicka på "Glömt lösenordet?" och fyll i uppgifterna som efterfrågas så kommer ett nytt lösenord till din e-postadress (adressen du ombeds att ange måste stämma överens med den adress som finns angiven i medlemssystemet).