KU taktik hundbefäl

Publicerat i: Tjänstehund

Inbjudan till kursen KU taktik som genomförs vecka 42 på Hemvärnets Stridsskola (HvSS), Vällinge.

Datum:

Kurs

KU Taktik

Plats

HvSS

Datum & tid

Torsdag 17 oktober 09:30 - söndag 20 oktober 15:00
(obs, in-och utryckningstiden är preliminär och kan komma att förändras)

Målgrupp

KU taktik riktar sig till dig som är Hundbefäl kompani alternativt Und/Hund befäl bataljon.

Mål/syfte

Utbildningen ska ge dig som Hundbefäl bättre förutsättningar att stödja högre chef vid lösande av uppgift. Utbildningen tar upp stabsarbete generellt, nyttjande av hund som sensor vid olika uppgifter och miljöer, bedömanden samt hur presentation av bedömanden till högre chef.

Ersättning

Kursdeltagare får kost och logi samt kilometerersättning om resan till och från kursen sker med bil.

Kursdeltagare är även berättigade till dagpenning (90% av sjukpenninggrundande inkomst delat med 365 dagar) mot inlämnat intyg om sjukpenninggrundande inkomst från Försäkringskassan, eller som lägst med för närvarande 130 kronor.

Resor

Information om hur eventuelll resa med tåg kan bokas, skickas i samband med att antagningsbesked skickas ut.

Hund

Det finns möjlighet att ta med hund men vid denna kurs kommer det dock inte att vara något fokus på dressyr och hund ingår inte i de olika momenten.

Övrigt

Giltigt medlemskap krävs för deltagande på Svenska Brukshundklubbens utbildningar och medlemskontroll sker vid antagning till kursen.

Kontaktperson

Håkan Holmberg, tel: 0706-85 32 44

Anmälan

Anmälan görs i nedanstående formulär senast den 18 augusti. Antagningsbesked skickas ut ca en vecka efter sista anmälningsdatum.

OBS, utöver din anmälan önskar vi få ett mail till tjanstehund[at]brukshundklubben.se från din utbildningsgrupp eller utsedd funktionsföreträdare i hundtjänst som intygar att du är behörig att gå kursen.

Svenska Brukshundklubben följer dataskyddsförordningen GDPR. Därför vill vi göra dig uppmärksam på att de personuppgifter du lämnar nedan kommer att sparas för vidare dokumentation och kommunikation med din klubb, ditt distrikt och din utbildningsgrupp. Vid kurs- och konferensanmälningar skickas deltagarlista med kontaktuppgifter till alla deltagare.

Kontrollera att du skrivit rätt e-postadress då bekräftelse på din anmälan skickas via e-post.
OBS! Mat serveras inte före kursstart.
Kryssa för om du tar med hund