Krisberedskapsveckan

Publicerat i: Tjänstehund

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arrangerar årligen den så kallade Krisberedskapsveckan tillsammans med kommuner, länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisationer för att informera och engagera människor.

Datum:

"Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig på samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig."

I samband med årets kampanj skickas ett tryckt informationsmaterial ut till alla Sveriges hushåll för att informera om vad höjd beredskap och kriser innebär för vanliga människor.