Utbildningsfilm gällande policy för hundhållning

Svenska Brukshundklubben har tagit fram en utbildningsfilm i syfte att förtydliga och diskutera policy för hundhållning. Filmen är ett komplement till policyn, så tanken är att läsa policyn innan du ser filmen.

Policy för hundhållning beskriver Svenska Brukshundklubbens förhållningssätt till människans relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning. Eftersom varje relation är unik förutsätter policyn att man reflekterar kring innehållet utifrån sin och sin hunds förutsättningar.

Policy i utbildningssyfte

Policyn används i stor utsträckning i SBKs utbildningar för att våra medlemmar ska känna till, förstå och förhålla sig till innehållet. Som stöd i arbetet har Svenska Brukshundklubben tagit fram en film vars främsta syfte är att stärka lärare, instruktörer, klubbar och andra utbildningsaktörer i olika utbildningssituationer.

Syftet med filmen

Förhoppningen är att det ska bli lättare att förhålla sig till policyn och vara möjligt att förebygga eventuella missförstånd kring inlärning och uppfostran av hund inom Svenska Brukshundklubben.

Vår policy finns på hemsidan och filmen finns i anslutning till denna. För att ta del av filmens innehåll på sättet det är ämnat, förutsätter det att du har läst policyn.

Verktyg i utbildningen

För dig som är utbildare/instruktör/lärare finns det en rad partier i filmen som är värda att stanna vid och använda som diskussionsunderlag i samband med utbildning. Här finns också en del begrepp som kan behöva definieras tillsammans i gruppen.

Filmen är skyddad enligt upphovsrätten. Därför får filmen endast visas i slutna sällskap. Publicering av filmen är förbjuden.