Valberedningen informerar

Svenska Brukshundklubbens valberedning informerar här om sitt arbete inför den kommande kongressen.

Inför Svenska Brukshundklubben kongress 2022

Ramarna för valberedningens arbete anges i Svenska Brukshundklubbens grundstagar samt i ett, av kongressen beslutat, valberednings-PM, se högerkollumnen på sidan om valberedningen.

Så här kommer valberedningen att arbeta inför kongressen 2022:

  1. Den 10 september sänds utskick till samtliga distrikt och rasklubbar med uppmaning om att de ska ge valberedningen input och inkomma med förslag på nya ledamöter i förbundsstyrelsen. Utskicket kommer att innehålla ett antal frågor som valberedningen önskar svar på från organisationen.
  2. Under oktober genomför valberedningen intervjuer med samtliga FS-ledamöter för att förhöra sig om deras uppfattning om FS-arbetet och deras önskan om fortsatt engagemang i förbundsstyrelsen.
  3. Förslag från lokalklubb till distrikt samt från lokalområde till rasklubb görs senast den 15 november.
  4. Distrikt och rasklubbar sammanställer inkomna förslag och svar på valberedningens frågor, och beslutar därefter om det förslag och de svar man önskar sända till valberedningen. Dessa ska vara valberedningen tillhanda senast den 5 december.
  5. Det preliminära förslaget lämnas från valberedningen den 30 december och ska delges organisationen senast den 1 januari 2022.
  6. Distrikt och rasklubbar kan senast den 20 januari nominera ytterligare kandidater till val vid kongressen. Sådant förslag ska ange vilken funktion som avses, namn, en kort presentation, uppgift om att den föreslagna kandiderar.
  7. Förbundskansliet upprättar en lista över kandidatförslag. Dessa ska finnas tillgängliga inför organisationskonferensen som genomförs den 4-6 februari 2022.
  8. Efter konferensen har valberedningen att färdigställa sitt slutliga förslag till kongressen och därefter är nomineringen avslutad. Valberedningens slutliga förslag ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars.
  9. Valberedningens slutliga förslag presenteras i kongresshandlingarna inför kongressen den 7-8 maj.

Viktiga datum

15 november - lokalklubbar och lokalområden skickar sina förslag och svar till sitt distrikt och rasklubb för sammanställning.
5 december - distrikt och rasklubbar skickar sina yttranden och svar till valberedningen för sammanställning.

Kontakt

Kommunikation och kontakt med förbundets valberedning görs på e-post valberedningen(a)brukshundklubben.se.

Mandat

Så här ser mandaten ut för de centralt förtroendevalda inom Svenska Brukshundklubben fram till kongressen 2022:

Funktion

Namn

Mandat

Förbundsordförande Piia Nora Går ut 2022
1:e vice ordförande Anneli Hultman
Går ut 2022
2:e vice ordförande Barbro Olsson Går ut 2023
Skattmästare Lars Carlborg Går ut 2023
Ledamot Gunilla Andersson Går ut 2023
Ledamot Fredrik Berg
Går ut 2022
Ledamot Arne Jonsson Går ut 2022
Ledamot Peter Lind Går ut 2023
Ledamot Anders Östling Går ut 2022
Suppleant Åsa Tiderman Går ut 2023
Suppleant Carin Josefsson Går ut 2023
Suppleant Elisabeth Arebark Går ut 2022

Revisorer

Namn

Mandat

Revisor Kerstin Hedberg Går ut 2022
Revisor Klas Nordblom
Går ut 2022
Revisorsuppleant Bengt Beergrehn Går ut 2022
Revisorsuppleant Göran Tillberg Går ut 2022