Diskussionsfrågor på organisationskonferens 2019

På den här sidan kommer vi att samla diskussionsmaterial och annat som kommer att behandlas på Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens 2019.

Syfte

Organisationskonferensen 2019 kommer att bestå av fyra diskussionspunkter.

  • Etik & moral
  • Kommunikationsvägar
  • Marknadsföring – av organisationen
  • Ungdomar i vår organisation

Dessa diskussionspunkter har skickats ut till rasklubbar och distrikt så att förberedelser och diskussioner ute i organisationen kan ske inför konferensen i januari. Punkterna hittar du i högerkolumnen.

Syftet är att konferensen ska vara en arena för dialog och informationsutbyte för hela organisationen. Målet är att vi ska stå enade i det fortsatta arbete framåt och därmed vara förberedande till kongressen i maj.

Presentationer

Presentation från organisationskonferens 2019 (PDF-dokument, 5,2 MB)

Presentation PG specialsök (PDF-dokument, 1,0 MB), Ola Folkesson

Söndag

Konferensdokumentation

  • Preliminärt program, se högerkolumnen
  • 4 diskussionspunkter, se högerkolumnen
  • Inbjudan, se högerkolumnen
  • Inkomna motioner som kommer att behandlas på kongressen i maj:

Nr 1 Hedersmedlemskap (PDF-dokument, 383 kB)

Nr 2 Kongress vartannat år (PDF-dokument, 1,5 MB)

Nr 3 Kongress vartannat år (PDF-dokument, 251 kB)

Nr 3 Bilaga 1 (PDF-dokument, 65 kB)

Nr 3 Bilaga 2 (PDF-dokument, 226 kB)

Nr 4 Översyn av rasklubbarnas uppdrag och verksamhet (PDF-dokument, 229 kB)