Organisationskonferens

Svenska Brukshundklubbens årliga organisationskonferens är en förberedande mötesplats inför kongressen. Deltagarna möts för information och dialog.

Orgkonferens inför kongressen

Organisationskonferensen är en förberedelse inför kongressen. Där deltar representanter från alla distrikt och rasklubbar, förbundsstyrelsen och representanter från utskotten.

Innehåll på organisationskonferensen

På organisationskonferensen diskuteras budget- och verksamhetsfrågor, aktuella ämnen och frågeställningar. Dessutom informerar valberedningen om sitt pågående arbete inför kongressen.

Inbjudan

Inbjudan till organisationskonferensen går ut till alla distrikt och rasklubbar inom organisationen. Sista anmälningsdag är den 8 januari.

Konferenshandlingar och program skickas ut till anmälda deltagare innan konferensen.

Organisationskonferens 2022

2022 års organisationskonferens genomförs den 5 - 6 februari. Konferensen genomförs 2022 med delvis gemensamma protgrampunkter med tjänstehunds utbildningsdagar.

Inbjudan går ut till berörda och sista anmälningsdag är den X januari 2022.

Organisationskonferens 2021

2021 års organisationskonferens genomfördes den 5 -7 februari. Konferensen genomfördes som videomöte i det digitala verktyget Zoom med anledning av den pågående pandemin.

Inbjudan går ut till berörda och sista anmälningsdag är den 8 januari 2021.

Konferensledning

Anders Östling (FS), Åsa Tiderman (FS), Elisabeth Arebark (Blekinge), Fredrik Olsson (Värmland-Dal), Karin Kärnhagen (Beauceron), Peter Lind (Riesen) och Katarina Swahn (förbundskansliet).

Konferensprogram och handlingar

Här kommer konferensprogram samt övriga handlingar och presentationer som kommer att behandlas på konferensen att läggas upp.

Valberedningens preliminära förslag (PDF-dokument, 220 kB).

Presentation av de nya föreslagna personerna finns att läsa här.

Inkomna motioner inför kongressen 2021 finns att läsa här.

Organisationskonferens 2020

2020 års organisationskonferens genomfördes den 24-26 januari 2020 på Scandic Upplands Väsby.

Konferensprogram och handlingar

Här kommer konferensprogram samt övriga handlingar och presentationer som kommer att behandlas på konferensen att läggas upp.

Valberedningens preliminära förslag kan ni läsa här.

Organisationskonferens 2019

2019 års organisationskonferens genomförs den 25-27 januari 2019 på Scandic Sollentuna Star Hotel, Sollentuna.

Preliminärt program och diskussionsfrågor samt konferensmaterial kommer att läggas upp här.

Inbjudan går ut till berörda och sista anmälningsdag är den 15 december 2018.

Organisationskonferens 2018

2018 års organisationskonferens genomfördes samtidigt och med delvis gemensamma programpunkter som Tjänstehunds utbildningsdagar den 3-4 februari på Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda.

Fredagen den 2 februari arrangeras rasklubbsträff och distriktsforum med start kl 18:00. Preliminärt program finns i kollumnen till höger. Inbjudan går ut till berörda och sista anmälningsdag är den 10 december.

Organisationskonferens 2017

2017 års organisationskonferens genomfördes den 28-29 januari på Scandic Star Sollentuna Hotel.

Presentationer från konferensen presenteras längre ned på denna sida.

Presentationer

Här samlas de presentationer som presenteras på organisations- konferensen.

2017

Lördag

Valberedningen (PDF-dokument, 326 kB), Klas Widén (valberedningens sammankallande)

Ekonomi (PDF-dokument, 412 kB), Lars Carlborg (skattmästare)

Var är vi? Vart ska vi och "Vaffo gör vi/di på dette viset"? (PDF-dokument, 1,3 MB), Catrin Fernholm (GS), Rolf Weiffert (förbundsordförande) och Helén Wallman (FS)

AG organisation 2020 (PDF-dokument, 560 kB), Anneli Hultman (AG organisation 2020)

Kärnvärden (PDF-dokument, 484 kB), utskottet för organisation

Frågeställningar distriktsforum (PDF-dokument, 179 kB)

Frågeställningar rasklubbsträff (PDF-dokument, 202 kB)

Frågeställningar från AG organisation 2020 (PDF-dokument, 122 kB)

Medlemsutveckling (PDF-dokument, 122 kB), Staffan Thorman

Söndag

Redovisning från distriktsforum (PDF-dokument, 185 kB)

Redovisning från rasklubbsträff (PDF-dokument, 196 kB)

Redovisning av lördagens grupparbeten (PDF-dokument, 294 kB), Barbro Olsson (FS) och Catrin Fernholm (GS)

Mål (PDF-dokument, 488 kB), Catrin Fernholm (GS)

Grupparbetsfrågor (PDF-dokument, 170 kB)

Presentationer av förbundsstyrelsens utskott och deras verksamhet 2017-2018 presenterat på vikväggar

Verkställande utskottet (PDF-dokument, 323 kB)

Utskottet för organisation (PDF-dokument, 264 kB)

Utskottet för avel och hälsa (PDF-dokument, 261 kB)

Utskottet för prov och tävling (PDF-dokument, 280 kB)

Utskottet för hundägarutbildning (PDF-dokument, 348 kB)

Utskottet för samhällsnytta (PDF-dokument, 330 kB)

2016

Uppföljning från 2016 års organisationskonferens (PDF-dokument, 265 kB)

Fredag

Assistanshund (PDF-dokument, 457 kB), Therese Palm, förbundskansliet

Reviderat MT - visningsformat (PDF-dokument, 1,2 MB), Kirsten Wretstrand, Utskottet för avel och hälsa

Reviderat MT - med anteckningar (PDF-dokument, 5,5 MB), Kirsten Wretstrand, Utskottet för avel och hälsa

Lördag

Distriktsforum frågeställningar (PDF-dokument, 86 kB), Helén Wallman, förbundsstyrelsen

Redovisning distriktsforum (PDF-dokument, 71 kB), Helén Wallman, förbundsstyrelsen

Redovisning rasklubbsforum (PDF-dokument, 72 kB), Ingrid Bahlenberg, förbundsstyrelsen

Ekonomi (PDF-dokument, 158 kB), Lars Calborg, skattmästare

Valberedningen (PDF-dokument, 229 kB), Malin Johansson, valberedningen

Utvecklingsprojektet (PDF-dokument, 954 kB), Olof Nordqvist, utvecklingsprojektet

Brukshundklubben 100 år 2018 (PDF-dokument, 315 kB), Anne-Marie Folkesson, förbundskansliet

Kärnvärden (PDF-dokument, 75 kB), Helén Wallman och Ragnar Bergståhl, förbundsstyrelsen

Söndag

Diskussionspunkter lördag (skickas ut)

Diskussionspunkter värva medlemmar (skickas ut)

Anteckningar från lördagens diskussioner 1 (skickas ut)

Anteckningar från lördagens diskussioner 2 (skickas ut)

Tävlingsåret 2015 (PDF-dokument, 2,8 MB), Barbro Olsson, förbundsstyrelsen

2015

Dokument från 2015 års organisationskonferens återfinns i kalenderhändelsen för 2015 till höger.

2014

PP-presentation organisationskonferens 2014 (PDF-dokument, 4,4 MB)

Minnesanteckningar från distriktsforum 2014 (PDF-dokument, 174 kB)