Kongresshandlingar

Svenska Brukshundklubbens kongresshandlingar och protokoll.

Kongress 2022

Kongressen 2022 genomförs den 7-8 maj på Radisson Blu Arlandia Hotel.

Valberedningens förslag

Valberedningens preliminära förslag.

Valberedningens slutliga förslag finns publicerade i 2022 års kongresshandlingar.

Kongresshandlingar med bilagor

Här presenteras de handlingar som kommer att behandlas inför och på kongressen 2022. Handlingar läggs upp efterhand som de är klara.

Kongesshandlingar 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Revisionsberättelse för 2021

Förslag på val av valberedning, från den förberedande valberedningskommittén

Presentation av kandidater till förbundsstyrelsen

Samtliga personer som föreslås till förbundsstyrelsen presenteras här.

Det är både de kandidater som den centrala valberedningen föreslår samt de kandidater som har nominerats av distrikt och rasklubbar.

Valbara personer på kongressen

Valbara personer vid kongressen är, enligt grundstadgarnas § 10 moment 2 valordning, de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de ev. personer som nominerats av distrikt och rasklubbar innan den 20 januari.

Skicka in synpunkter i förväg - senast den 4 april

För att konstruktivt kunna bemöta frågeställningar på verksamhetsberättelse 2021 och övriga kongresshandlingar önskar vi att dessa via distrikt och rasklubbar skickas in senast den 4 april till katarina.swahn(a)brukshundklubben.se. Detta för att frågeställningarna ska kunna beredas inför såväl diskussionsforum som kongress.

Ljud- och bildupptagning

Notera att kongressen kan komma att streamas och att bilder och ljudupptagningar kan komma att publiceras som komplement till kongressprotokollet och i Brukshundklubbens olika kanaler. All kommunikation sker i talarstol/mic pga inspelning.

Protokoll

Kongressprotokoll 2022

------------------------------------------------------------------------------

Kongress 2021

Kongressen 2021 genomfördes digitalt den 8 maj.

Protokoll

Kongressprotokoll 2021 (PDF-dokument, 287 kB)

Bilaga 1 Omedelbar justering (PDF-dokument, 623 kB)

Bilaga 2 VoteIT (PDF-dokument, 385 kB)

Kongresshandlingar med bilagor

Här presenteras de handlingar som kommer att behandlas inför och på kongressen 2021.

Kongresshandlingar 2021 (PDF-dokument, 1,3 MB)

Förbundsstyrelsens förslag 2 Revidering av Svenska Brukshundklubbens grundstadgar (PDF-dokument, 295 kB)

Verksamhetsberättelse 2020 (PDF-dokument, 3,3 MB)

Revisionsberättelse 2020 (PDF-dokument, 163 kB)

Förslag på val av valberedning (PDF-dokument, 143 kB)från den förberedande valberedningskommittén

Presentation av kandidater till förbundsstyrelsen

Samtliga personer som föreslås till förbundsstyrelsen presenteras här.

Det är både de nya kandidater som den centrala valberedningen föreslår samt nomineringar och de kandidater som har nominerats av distrikt och rasklubbar.

Valberedningens förslag

Valberedningens slutliga förslag finns publicerade i 2021 års kongresshandlingar.

Valberedningens preliminära förslag 2020-12-20.

Valbara personer på kongressen

Valbara personer vid kongressen är, enligt grundstadgarnas § 10 moment 2 valordning, de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de ev. personer som nominerats av distrikt och rasklubbar innan den 20 januari.

Skicka in synpunkter i förväg - senast den 5 april

För att konstruktivt kunna bemöta frågeställningar på verksamhetsberättelse 2020 och övriga kongresshandlingar önskar vi att dessa via distrikt och rasklubbar skickas in senast den 5 april till katarina.swahn(a)brukshundklubben.se. Detta för att frågeställningarna ska kunna beredas inför såväl diskussionsforum som kongress.

Ljud- och bildupptagning

Notera att kongressen kan komma att streamas och att bilder och ljudupptagningar kan komma att publiceras som komplement till kongressprotokollet och i Brukshundklubbens olika kanaler. All kommunikation sker i talarstol/mic pga inspelning.

------------------------------------------------------------------------------

Kongress 2020

Kongressen 2020 flyttades med anledning av covid-19 fram och genomfördes digitalt den 24 oktober.

Protokoll

Kongressprotokoll 2020 (PDF-dokument, 3,0 MB)

Protokollbilaga 2 - VoteIT (PDF-dokument, 85 kB)

Kongresshandlingar med bilagor

Valberedningens förslag till presidium (PDF-dokument, 120 kB)

Kongresshandlingar 2020 (PDF-dokument, 2,6 MB)

Verksamhetsberättelse 2019 (PDF-dokument, 1,3 MB)

Rättelser i verksamhetsberättelsen 2019 (PDF-dokument, 155 kB)

Förbundsstyrelsens förslag 2A Stadgeändring i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar (PDF-dokument, 295 kB)

Revisionsberättelse 2019 (PDF-dokument, 159 kB)

Förberedande valberedningskommitténs förslag (PDF-dokument, 313 kB)

Valberedningens förslag

Valberedningens slutliga förslag hittar ni i kongresshandlingarna för 2020 ovan.

Valberedningens preliminära förslag 2019-12-17.

------------------------------------------------------------------------------

Kongress 2019

2019 års kongress genomfördes den 18 - 19 maj på Scandic Star Sollentuna Hotel.

Protokoll

Kongressprotokoll - skriftlig omröstning (PDF-dokument, 377 kB) angående FS förslag 2C "Stadgeändring i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar gällande ny valordning".

Kongressprotokoll 2019 (PDF-dokument, 2,2 MB)

Bilagor till protokollet

Bilaga 1 (PDF-dokument, 13,1 MB)

Bilaga 2, PG specialsök (PDF-dokument, 1,1 MB)

Kongresshandlingar med bilagor

Kongresshandlingar (PDF-dokument, 1,8 MB)

Motion nr 2, kongress vartannat år från skånedistriktet. Sida 2 av motionen saknas i de tryckta handlingarna. (PDF-dokument, 1,5 MB)

Förbundsstyrelsens förslag nr 2, Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben (PDF-dokument, 221 kB)

Tilläggsyrkande från UG stadgar gällande valordningen (PDF-dokument, 10 kB), 2019-05-16

Verksamhetsberättelse 2018 (PDF-dokument, 1,7 MB)

Komplettering sid 38 i VB gällande tillgängliga vinstmedel 2018 (PDF-dokument, 93 kB), 2019-05-16

Revisionsberättelse år 2018 (PDF-dokument, 1,5 MB)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kongress 2018

2018 års jubileumskongress genomfördes den 26-27 maj på Clarion Hotel Arlanda Airport.

Protokoll

Kongressprotokoll 2018 (PDF-dokument, 2,8 MB)

Bilagor till protokollet

Bilaga 1 (PDF-dokument, 824 kB)

Bilaga 2 (PDF-dokument, 270 kB)

Bilaga 3 (PDF-dokument, 5,5 MB)

Bilaga 4 (PDF-dokument, 1,8 MB)

Bilaga 5 (PDF-dokument, 575 kB)

Bilaga 6  - Kommer framöver

Bilaga 7 (PDF-dokument, 608 kB)

Bilaga 8 (PDF-dokument, 541 kB)

Kongresshandlingar

Korrigeringar i verksamhetsberättelse 2017 samt rättelse gällande förbundsstyrelsens förskag nr 2B och 2C. (PDF-dokument, 284 kB) 2018-05-23.

Kongresshandlingar (PDF-dokument, 1,6 MB)

Verksamhetsberättelse 2017 (PDF-dokument, 1,1 MB)

Revisionsberättelse (PDF-dokument, 292 kB)

Inbjudan

Förtydligande inför olika utskick av inbjudningar till kongressen 2018 (PDF-dokument, 495 kB). Utskickat 2017-11-20.

Inbjudan till ordföranden i Svenska Brukshundklubbens lokalklubbar och lokalområden. (PDF-dokument, 397 kB)

Kongress 2017

2017 års kongress genomfördes den 20-21 maj på Scandic Star Sollentuna Hotel.

Protokoll

Kongressprotokoll 2017 (PDF-dokument, 613 kB)

Bilagor till protokollet

Bilaga 1 (PDF-dokument, 405 kB)

Bilaga 2 (PDF-dokument, 1,3 MB)

Bilaga 3 (PDF-dokument, 325 kB)

Bilaga 4 (PDF-dokument, 461 kB)

Bilaga 5 (PDF-dokument, 1,4 MB)

Bilaga 6 (PDF-dokument, 261 kB)

Bilaga 7 (PDF-dokument, 2,9 MB)

Bilaga 8 (PDF-dokument, 349 kB)

Kongresshandlingar med bilagor

Kongresshandlingar 2017 med FS-förslag, motioner, budget och mål (PDF-dokument, 1,5 MB)

Bilaga 1A till motion 1 - kongress vartannat år (PDF-dokument, 43 kB)

Bilaga 1B till motion 1 - kongress vartannat år (PDF-dokument, 364 kB)

Verksamhetsberättelse 2016 med kongressuppföljning och resultatredovisning (PDF-dokument, 1,0 MB)

Revisionsberättelse 2016 (PDF-dokument, 1,2 MB)