Kongresshandlingar

Kongresshandlingar och protokoll för Svenska Brukshundklubben.

Kongress 2020

Kongressen 2020 är framflyttad till den 24-25 oktober 2020 med anledning av covid-19.

Kongresshandlingar skickas ut till samtliga distrikt och rasklubbar samt till anmälda delegater och gäster som kommer att delta på kongressen. Glöm inte att ta med dessa till förhandlingarna.

Kongresshandlingar med bilagor

Här presenteras de handlingar som kommer att behandlas inför och på kongressen 2020.

Valberedningens förslag till presidium (PDF-dokument, 120 kB)

Kongresshandlingar 2020 (PDF-dokument, 2,6 MB)

Verksamhetsberättelse 2019 (PDF-dokument, 1,3 MB)

Rättelser i verksamhetsberättelsen 2019 (PDF-dokument, 155 kB)

Förbundsstyrelsens förslag 2A Stadgeändring i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar (PDF-dokument, 295 kB)

Revisionsberättelse 2019 (PDF-dokument, 159 kB)

Förberedande valberedningskommitténs förslag (PDF-dokument, 313 kB)

Valberedningens förslag

Valberedningens slutliga förslag hittar ni i kongresshandlingarna för 2020 ovan.

Valberedningens preliminära förslag 2019-12-17.

Skicka in synpunkter i förväg

För att konstruktivt kunna bemöta frågeställningar på verksamhetsberättelse 2019 och övriga kongresshandlingar önskar vi att dessa skickas in senast den 10 september till katarina.swahn(a)brukshundklubben.se. Detta för att frågeställningarna ska kunna beredas inför såväl diskussionsforum som kongress.

Ljud- och bildupptagning

Notera att kongressen kan komma att streamas och att ljudupptagningar kan komma att publiceras som komplement till kongressprotokollet och i Brukshundklubbens olika kanaler. All kommunikation sker i talarstol/mic pga inspelning.

------------------------------------------------------------------------------

Kongress 2019

2019 års kongress genomfördes den 18 - 19 maj på Scandic Star Sollentuna Hotel.

Kongresshandlingar skickas ut till samtliga distrikt och rasklubbar samt till anmälda delegater och gäster som kommer att delta på kongressen. Glöm inte att ta med dessa till förhandlingarna.

Protokoll

Kongressprotokoll - skriftlig omröstning (PDF-dokument, 377 kB)angående FS förslag 2C "Stadgeändring i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar gällande ny valordning".

Kongressprotokoll 2019 (PDF-dokument, 2,2 MB)

Bilagor till protokollet

Bilaga 1 (PDF-dokument, 13,1 MB)

Bilaga 2, PG specialsök (PDF-dokument, 1,1 MB)

Kongresshandlingar med bilagor

Kongresshandlingar (PDF-dokument, 1,8 MB)

Motion nr 2, kongress vartannat år från skånedistriktet. Sida 2 av motionen saknas i de tryckta handlingarna. (PDF-dokument, 1,5 MB)

Förbundsstyrelsens förslag nr 2, Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben (PDF-dokument, 221 kB)

Tilläggsyrkande från UG stadgar gällande valordningen (PDF-dokument, 10 kB), 2019-05-16

Verksamhetsberättelse 2018 (PDF-dokument, 1,7 MB)

Komplettering sid 38 i VB gällande tillgängliga vinstmedel 2018 (PDF-dokument, 93 kB), 2019-05-16

Revisionsberättelse år 2018 (PDF-dokument, 1,5 MB)

Skicka in synpunkter i förväg

För dig som är delegat på kongressen: för att kunna bemöta synpunkter på verksamhetsberättelsen på ett konstruktivt sätt önskar vi att du skickar in dessa till katarina.swahn[at]brukshundklubben.se senast den 28 april.

Ljud- och bildupptagning

Notera att årets kongress kan komma att streamas och att ljudupptagningar kan komma att publiceras som komplement till kongressprotokollet på vår hemsida. All kommunikation sker i talarstol/mic pga inspelning.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kongress 2018

2018 års jubileumskongress genomfördes den 26-27 maj på Clarion Hotel Arlanda Airport.

Kongresshandlingar skickas ut till samtliga distrikt och rasklubbar samt till anmälda delegater och gäster som kommer att delta på kongressen. Glöm inte att ta med dessa till förhandlingarna.

Protokoll

Kongressprotokoll 2018 (PDF-dokument, 2,8 MB)

Bilagor till protokollet

Bilaga 1 (PDF-dokument, 824 kB)

Bilaga 2 (PDF-dokument, 270 kB)

Bilaga 3 (PDF-dokument, 5,5 MB)

Bilaga 4 (PDF-dokument, 1,8 MB)

Bilaga 5 (PDF-dokument, 575 kB)

Bilaga 6  - Kommer framöver

Bilaga 7 (PDF-dokument, 608 kB)

Bilaga 8 (PDF-dokument, 541 kB)

Kongresshandlingar

Korrigeringar i verksamhetsberättelse 2017 samt rättelse gällande förbundsstyrelsens förskag nr 2B och 2C. (PDF-dokument, 284 kB) 2018-05-23.

Kongresshandlingar (PDF-dokument, 1,6 MB)

Verksamhetsberättelse 2017 (PDF-dokument, 1,1 MB)

Revisionsberättelse (PDF-dokument, 292 kB)

Ljud- och bildupptagning

Notera att årets kongress kan komma att streamas och att ljudupptagningar kan komma att publiceras som komplement till kongressprotokollet på vår hemsida. All kommunikation sker i talarstol/mic pga inspelning.

Inbjudan

Förtydligande inför olika utskick av inbjudningar till kongressen 2018 (PDF-dokument, 495 kB). Utskickat 2017-11-20.

Inbjudan till ordföranden i Svenska Brukshundklubbens lokalklubbar och lokalområden. (PDF-dokument, 397 kB)

Kongress 2017

2017 års kongress genomfördes den 20-21 maj på Scandic Star Sollentuna Hotel.

Kongresshandlingar skickades ut till samtliga distrikt och rasklubbar samt till anmälda delegater och gäster som deltog på kongressen.

Protokoll

Kongressprotokoll 2017 (PDF-dokument, 613 kB)

Bilagor till protokollet

Bilaga 1 (PDF-dokument, 405 kB)

Bilaga 2 (PDF-dokument, 1,3 MB)

Bilaga 3 (PDF-dokument, 325 kB)

Bilaga 4 (PDF-dokument, 461 kB)

Bilaga 5 (PDF-dokument, 1,4 MB)

Bilaga 6 (PDF-dokument, 261 kB)

Bilaga 7 (PDF-dokument, 2,9 MB)

Bilaga 8 (PDF-dokument, 349 kB)

Kongresshandlingar med bilagor

Kongresshandlingar 2017 med FS-förslag, motioner, budget och mål (PDF-dokument, 1,5 MB)

Bilaga 1A till motion 1 - kongress vartannat år (PDF-dokument, 43 kB)

Bilaga 1B till motion 1 - kongress vartannat år (PDF-dokument, 364 kB)

Verksamhetsberättelse 2016 med kongressuppföljning och resultatredovisning (PDF-dokument, 1,0 MB)

Revisionsberättelse 2016 (PDF-dokument, 1,2 MB)

Skicka in synpunkter i förväg

För dig som är delegat på kongressen: för att kunna bemöta synpunkter på verksamhetsberättelsen på ett konstruktivt sätt önskar vi att du skickar in dessa till katarina.swahn[at]brukshundklubben.se senast den 28 april.