Program

Program för Svenska Brukshundklubbens digitala kongress 2020.

Här kommer vi längre fram kunna presentera programmet för den digitala kongressen 2020.