Info till delegater

Här samlar vi information till delegater inför det digitala fullmäktigemötet/kongressen 2020.

På den här sidan kommer vi succesivt kunna presentera information för dig som utses som delegat för ditt distrikt eller rasklubb.

Nya förutsättningar

Ett historiskt och spännande fullmäktigemöte på distans väntar oss i Svenska Brukshundklubben den 24 - 25 oktober. Nya förutsättningar kommer att kräva tålamod, acceptans, uppfinningsrikedom och nytänkande av oss alla. Något som kommer att utveckla oss som organisation!

Kallelse till den digitala kongressen

Kallelse till kongressen i oktober återfinns i Brukshunden nr 3 och en utförligare kallelse utsänds till distrikt och rasklubbar under sensommaren.

En delegat per distrikt och rasklubb

Med anledning av den form som fullmäktigemötet genomförs i, genom Svenska Kennelklubbens försorg, kommer varje distrikt och rasklubb i år utse EN delegat som kommer att delta i den digitala kongressen och ha SAMTLIGA röster för instansen. Det antal röster som varje instans har framgår av röstetalsdokumentet som du hittar i högerkolumnen.

Detta inneär att det är 36 delegater som kommer att delta i den digitala kongressen 2020. Det är viktigt att varje instans även utser (och anmäler) en ersättare för den ordinarie delegaten om den ordinarie delegaten skulle få förhinder.

Upplägg

Det är första gången som kongressen genomförs som ett digitalt fullmäktigemöte på distans. Svenska Brukshundklubben följer Svenska Kennelklubbens riktlinjer och det digitala fullmäktigemötet för kongressen kommer att genomföras enligt de förutsättningar som godkänns av Svenska Kennelklubben.

De exakta detaljerna för kongressens upplägg kommer vi att kunna presentera längre fram.

Förbundsstyrelsen kommer att föra dialog och informera om det nya upplägget och de nya förutsättningarna både här på hemsidan och i direkt kommunikation med distrikt och rasklubbar.

Väl förberedd delegat - gemensamt ansvar

Det är viktigt att varje distrikt och rasklubb genomför nogranna genomgångar och diskussioner om kongresshandlingar och de beslut som kommer att fattas på den digitala kongressen.

En väl påläst delegat (och ersättaren för den ordinarie delegaten) som aktivt deltar i de förberedande möten och diskussioner som kommer att genomföras lägger grund för ett tryggt deltagande i den digitala kongressen.

Digitala verktyg och förutsättningar

De tekniska verktygen och förutsättningarna kan du läsa mer om här.

Anmälan

Anmälan till den digitala kongressen öppnar under sensommaren. I denna ska varje instans (distrikt/rasklubb) anmäla en ordinarie delegat och en ersättare för den ordinarie delegaten.