Guide till digital kongress

Här kommer en guide till det digitala genomförandet av Svenska Brukshundklubbens kongress 2020 att presenteras.

Sidan är under uppbyggnad.

Ordningsregler

För att få till ett bra, tydligt och konstruktivt digitalt möte krävs tylig arbetsordning och gemensamma ordningsregler. Det kommer kräva lite extra av oss deltagare. Vi kommer här presentera gemensamma ordningsregler för den digitala kongressen.