Guide till digital kongress

Här presenteras guide för det digitala genomförandet av Svenska Brukshundklubbens kongress 2021.

Kommunikation under kongressen

  • Om du har problem med inloggningen i Zoom, har problem med uppkoppling som bryts eller behöver komma i kontakt med förbundskansliet nås vi under pågående kongress på nedan angivna telefonnummer.
  • För VoteIT-support kontakta Svenska Kennelklubbens mötesstöd enligt nedan.
  • Presidiet kontaktas under kongressen, vid tex förändringar i röstlängden, inlämnande av förslag eller reservationer, på nedan angiven e-post.

Kommunikation med förbundskansliet

Support Zoom

Tel 1: 073-410 72 99
Tel 2: 073-210 73 06

Katarina Swahn: 08-505 875 03, katarina.swahn(a)brukshundklubben.se.

Therese Palm: 08-505 875 01.

Kommunikation med rösträknare samt mötesstöd

Support VoteIT

Fredrik Bruno: 08-795 31 17, fredrik.bruno(a)skk.se.

Moa Källström: 0760-19 88 39, moakkallstrom(a)gmail.com.

Kommunikation med presidiet

Skriftlig kommunikation med presidiet, vid tex förändring i röstlängd, förslag eller reservationer sker till kongress(a)brukshundklubben.se.

Mötesstöd och rösträknare

Vi har vid den digitala kongressen rösträknare och mötesstöd genom representanter från Svenska Kennelklubben: Fredrik Bruno och Moa Källström.

Förslag till arbets- och beslutsordning

Kongressen beslutar om arbets- och beslutsordning att gälla för kongressen 2021.

Ordningsregler

För att få till ett bra, tydligt och konstruktivt digitalt möte krävs tydlig arbetsordning och gemensamma ordningsregler. Det kommer kräva lite extra av oss deltagare. Vi kommer här presentera gemensamma ordningsregler för den digitala kongressen.

Arbets- och beslutsordning

Förslag på arbets- och beslutsordning.

Råd och tips för bra digitala möten

Här har vi samlat lite råd och tips för bra digitala möten.

Guider till de digitala systemen

Guide till Zoom (PDF-dokument, 691 kB) (ljud och bild)

Gudie till VoteIT (PDF-dokument, 357 kB)(vid voteringar)