Digitala förutsättningar

Här redogör vi för de digitala verktyg och förutsättningar som kommer att gälla vid den digitala kongressen 2020.

Sidan är under uppbyggnad

Digitala verktyg

De tekniska lösningar som kommer att användas för kommunikation under kongressen kommer att framgå av den kallelse som tillskickas distrikt och rasklubbar under sensommaren.

De digitala förutsättningarna för den digitala kongressen 2020 blir antagligen det digitala mötesverktyget ZOOM samt Vote-It (vid omröstning).

Alla delegater måste ha tillgång till (minst) en digital enhet under mötets gång (dator, surfplatta, mobil eller motsvarande). För optimalt deltangande är två digitala enheter att föredra för att kunna se både video samt röstningsverktyg samtidigt.