Kongress

Svenska Brukshundklubbens kongress hålls varje år och är vårt högst beslutande organ. Där deltar distrikt och rasklubbar som representanter för våra medlemmar.

Kongressen arrangeras varje år och är Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ. Förbundsstyrelsen leder kongressen och varje distrikt och rasklubb finns representerade för att tillsammans med vald styrelse, i demokratisk ordning, lägga upp riktlinjer för verksamheten.

---------------------------------------------------------------------------------------

Kongressen 2020

Kongressen genomförs 2020 för första gången som ett digitalt fullmäktigemöte på distans via Svenska Kennelklubbens försorg.

Datum: 24 - 25 oktober

Plats: Digitala verktyg
Tid: Info kommer

Ljud- och bildupptagning

Notera att kongressen kan komma att streamas och att ljudupptagningar kan komma att publiceras som komplement till kongressprotokollet på vår hemsida. All kommunikation sker i talarstol/mic pga inspelning.

Information läggs upp kontinuerligt inför kongressen.

Sidan är under uppbyggnad

---------------------------------------------------------------------------------