Kongress

Svenska Brukshundklubbens kongress hålls varje år och är vårt högst beslutande organ. Där deltar distrikt och rasklubbar som representanter för våra medlemmar.

Kongressen arrangeras varje år och är Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ. Förbundsstyrelsen leder kongressen och varje distrikt och rasklubb finns representerade för att tillsammans med vald styrelse, i demokratisk ordning, lägga upp riktlinjer för verksamheten.

Kongressen 2022

Datum: 7 - 8 maj

Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel

Tid: Lördagen den 7 maj ca kl. 09:00–16:30 samt söndagen den 8 maj ca kl. 09:00–15:00.

Ljud- och bildupptagning

Notera att kongressen kan komma att streamas och att ljud- och bildupptagningar kan förekomma. Dessa kan komma att publiceras som komplement till kongressprotokollet på vår hemsida samt i andra av Brukshundklubbens kanaler. All kommunikation sker i talarstol/mic pga inspelning.

Information läggs upp kontinuerligt inför kongressen.

---------------------------------------------------------------------------------------

Kongressen 2021

Kongressen genomförs 2021, med anledning av den rådande situationen med covid-19, som ett digitalt fullmäktigemöte på distans genom videokonferens med de digitala verktygen Zoom och VoteIT.

Datum: 8 - 9 maj (avklaras förhandlingarna på en dag utgår söndagens program)

Plats: Digitala verktygen Zoom och Vote-It (det senare för votering)
Tid: Lördagen den 8 maj kl. 09:00–16:00 samt söndagen den 9 maj kl. 09:00–15:00 (vid behov)

Ljud- och bildupptagning

Notera att kongressen kan komma att streamas och att ljud- och bildupptagningar kan förekomma. Dessa kan komma att publiceras som komplement till kongressprotokollet på vår hemsida samt i andra av Brukshundklubbens kanaler. All kommunikation sker i talarstol/mic pga inspelning.

Information läggs upp kontinuerligt inför kongressen.

---------------------------------------------------------------------------------