Grupper med uppdrag från förbundsstyrelsen

Här hittar du grupper som har fått tidsbegränsade uppdrag från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse.

Projektgrupp specialsök

Uppdragets syfte

Gruppen ska utveckla förslag till regler för att införa specialsök som en meriterande provform. Förslaget ska omfatta samtliga delar som behövs för att officiella prov ska kunna genomföras fullt ut senast fr.o.m. 2022.

Mål för uppdraget

Syftet är att förslaget ska kunna godkännas av Svenska Kennelklubben (SKK) som en officiell provform från 2022.

Sammankallande för gruppen

Ola Folkesson

Övriga deltagare i gruppen

Peder Nimrodsson
Susanne Kihl
Maria Lundin
Janna Nordin
Dag Brück

Beredningsgrupp Disciplingrupp

Uppdragets syfte

Seriös och rättssäker hantering av disciplinära ärenden.

Mål för uppdraget

Att hantera disciplinära ärenden hanteras seriöst och rättssäkert utan onödiga dröjsmål.

Uppgift

Gruppens uppgift är att bedöma och förbereda disciplinärenden, som kommer till förbundet samt avge förslag till beslut till förbundsstyrelsen, FS. Gruppen ska aldrig själv fatta beslut om disciplinära åtgärder.

Sammankallandeför gruppen

Sven-Eric Svensson

Övriga deltagare i gruppen

Lotten Blomkvist, Daniel Granqvist och Helén Wallman

Beredningsgrupp Förtjänstmedalj

Uppdragets syfte

Syftet med beredningsgruppen är att underlätta förbundsstyrelsens (FS) arbete med att utse guldmedaljörer inför varje års kongress.

Mål för uppdraget

Målet är att förbundsstyrelsen inför varje kongress ska ha minst fem ansökningar av god kvalitet att ta ställning till. Maximalt kan tre guldmedaljer utdelas varje år.

Sammankallande för gruppen

Staffan Thorman, e-post: staffan.thorman@telia.com

Övriga deltagare i gruppen

Karin Sejnell och GS