Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen (FS) är Svenska Brukshundklubbens verksamhetsledning under tiden mellan kongresserna.

Förbundsstyrelsens organisation

Förbundsstyrelsen (FS) består av nio ledamöter som väljs genom personval med fyra ledamöter vid varje kongress. Mandattiden är två år, utom för ordförande som har mandatperiod på ett år. Tre suppleanter väljs också, som kan gå in vid ordinarie ledamöters frånvaro.

Fördelat ansvar

I förbundsstyrelsens organisationen är ansvaret fördelat på sex olika utskott, varav det verkställande utskottet (VU) är ett utskott. Utskotten arbetar med ämnesområden som är relativt omfattande och som löper över lång tid. För mer avgränsade ämnesområden kan förbundsstyrelsen bilda tillfälliga arbetsgrupper.

Utskotten

Verkställande utskottet Utskottet för organisation
Utskottet för prov och tävling Utskottet för hundägarutbildning
Utskottet för avel och hälsa Utskottet för samhällsnytta

Utskotten leds av en sammankallande, som är ledamot i förbundsstyrelsen och skapar en direktkontakt mellan förbundsstyrelsen och utskotten. Till utskottet knyts personer med kunskaper och goda kontakter inom verksamhetsområdet. Utskotten kan bilda arbetsgrupper för specifika kunskapsområden.

Det är förbundsstyrelsen som utser utskottsledamöterna och varje utskott ser löpande under året över sin egen sammansättning och sina arbetsgrupper.

Arbets- och delegeringsordning

Förbundsstyrelsens arbets- och delegeringsordning styr vilka frågor och ärenden som ett utskott (med utskottsgrupper) ska behandla och inom vilka områden ett utskott har rätt att fatta beslut. Förbundsstyrelsen kan upphäva beslut tagna i utskotten.

Läs Förbundsstyrelsens arbets- och delegeringsordning på sidan Stadgar & policyer.

Ledamöter i förbundsstyrelsen

SBK:s ordförande Rolf Weiffert

Rolf Weiffert, förbundsordförande
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: F.n. inga andra.
Brinner för: Svenska Brukshundklubben och dess utveckling in i framtiden.
Vad du inte visste: Väldigt intresserad av maltwhisky.

Piia Nora FSPiia Nora, 1:e vice ordförande
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Exteriörbeskrivare för briard.
Brinner för: Sunda hundar, resor (hundrelaterat ;), människor, utmaningar och kommunikation.
Vad du inte visste: Är barnsligt förtjust i glass.
Barbro olssonBarbro Olsson, 2:e vice ordförande
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Ordförande i Kopparbergs BK, revisor i Närkedistriktet, tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör.
Brinner för: Hundar i största allmänhet, avel och tävlan, informationsspridning, sund hund.
Vad du inte visste: Rätt så förtjust i ormar och spindlar.
Lars_CarlborgLars Carlborg, skattmästare
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Mer information kommer.
Stefan DahlhielmStefan Dahlhielm, ledamot
Andra uppdrag: Sammankallande i utskottet för samhällsnytta. Vice ordförande på Halmstadsavdelningen, samt aktiv inom Svenska Schäferhundklubben. Hjälper till där jag behövs.
Brinner för: Hund i allmänhet och att få fler människor engagerade i föreningslivet. Kommunicerar gärna organisationsfrågor för att få en enklare föreningsstruktur.
Vad du inte visste: Tycker om att laga och därför lite småkräsen på mat.

Anders DahlstedtAnders Dahlstedt, ledamot
Andra uppdrag: Sammankallande för utskottet för organisation.Vice ordförande, Lilla Edets BHK, lärare i hundtjänst, föreningscoach, tävlingsledare och tävlingssekreterare.
Brinner för: Att medverka i utvecklingen av Brukshundklubben som förening.
Vad du inte visste: Gillar att snickra och segla.

Anneli HultmanAnneli Hultman, ledamot
Andra uppdrag: Sammankallande för utskottet för avel och hälsa. SBK-instruktör, provledare för IPO, tävlings- och träningsansvarig för Sk Gefle. Koordinator för Svenska Schäfermästerskapen i IPO 2018.
Brinner för: Ständig utveckling!
Vad du inte visste: Har fler intressen än jag hinner med.

Arne JonssonArne Jonsson, ledamot
Andra uppdrag: Sammankallande för utskottet för hundägarutbildning. Revisor i Landskrona BK och ledamot i Skånedistriktet. Sammankallande i C-HUG, lärare i hundtjänst, SBK-coach, föreningscoach m.m.
Brinner för: Grundutbildning för alla hundägare i Brukshundklubbens regi.
Vad du inte visste: Stuga i Västerbotten, försöker att tillbringa ett par dagar där när jag får möjlighet.

Anders ÖstlingAnders Östling, ledamot
Andra uppdrag: Sammankallande i utskottet för prov och tävling, föreningscoach, sammankallande i tävlingsektorn i dalarna och domare i lydnad, bruks och patrull.
Brinner för: Att utveckla olika saker och få det att fungera på ett bra sätt och våga prova nya vägar för att finna lösningar.
Vad du inte visste: Trivs väldigt bra i min husvagn och att få vara i skog och natur med hundar och min sambo.

Bengt_BlomkvistBengt Blomqvist, suppleant
Andra uppdrag:
Brinner för:
Vad du inte visste:

Fredrik_BergFredrik Berg, suppleant
Andra uppdrag: Ledamot i Blekingedistriktets styrelse, tävlingsledare Bruks, SBK-instruktör, SM2018 styrgrupp inriktning event.
Brinner för: Att få vara med och skapa SBK inför framtiden ser jag som en rolig utmaning.
Vad du inte visste: Är utbildad kock och har ägt/drivit en pub i 7år.

Anne-Christine StarebornAnne-Christine Stareborn, suppleant
Andra uppdrag: Ordförande i Tierps Brukshundklubb, suppleant i Stockholmsdistriktet och tävlingssekreterare.
Brinner för:
Vad du inte visste: Apple-nörd.

Mandat

Förbundsstyrelsens mandat framgår på valberedningen informerar.