Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen (FS) är Svenska Brukshundklubbens verksamhetsledning under tiden mellan kongresserna.

Förbundsstyrelsens organisation

Förbundsstyrelsen (FS) består av nio ledamöter som väljs genom personval med fyra ledamöter vid varje kongress. Mandattiden är två år, utom för ordförande som har mandatperiod på ett år. Tre suppleanter väljs också, som kan gå in vid ordinarie ledamöters frånvaro.

Fördelat ansvar

I förbundsstyrelsens organisationen är ansvaret fördelat på sex olika utskott, varav det verkställande utskottet (VU) är ett utskott. Utskotten arbetar med ämnesområden som är relativt omfattande och som löper över lång tid. För mer avgränsade ämnesområden kan förbundsstyrelsen bilda tillfälliga arbetsgrupper.

Utskotten

Verkställande utskottet Utskottet för organisation
Utskottet för prov och tävling Utskottet för hundägarutbildning
Utskottet för avel och hälsa Utskottet för samhällsnytta

Utskotten leds av en sammankallande, som är ledamot i förbundsstyrelsen och skapar en direktkontakt mellan förbundsstyrelsen och utskotten. Till utskottet knyts personer med kunskaper och goda kontakter inom verksamhetsområdet. Utskotten kan bilda arbetsgrupper för specifika kunskapsområden.

Det är förbundsstyrelsen som utser utskottsledamöterna och varje utskott ser löpande under året över sin egen sammansättning och sina arbetsgrupper.

Arbets- och delegeringsordning

Förbundsstyrelsens arbets- och delegeringsordning styr vilka frågor och ärenden som ett utskott (med utskottsgrupper) ska behandla och inom vilka områden ett utskott har rätt att fatta beslut. Förbundsstyrelsen kan upphäva beslut tagna i utskotten.

Läs Förbundsstyrelsens arbets- och delegeringsordning på sidan Stadgar & policyer.

Ledamöter i förbundsstyrelsen

Piia Nora, förbundsordförandePiia Nora förbundsordförande
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Adjungerad till utskottet för samhällsnytta och exteriörbeskrivare briard.
Brinner för: Människor och kommunikation samt sunda hundar.
Vad du inte visste: Tävlat inofficiellt i vallning, åker gärna MC och är orädd för spindlar. Har stor passion för att laga god mat.

Anneli Hultman, 1:e vice ordförande
Anneli HultmanIngår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Adjungerad till utskottet för avel och hälsa och ansvarig för Svenska Schäfermästerskapen IGP. Instruktör och Provledare IGP. Tävlingsansvarig i Sk Gefle och revisor i Schäferdistrikt Gävleborg och Sk Gefle
Brinner för: Poblemlösning
Vad du inte visste: Odlar mängder av tomater och chili!

Barbro olssonBarbro Olsson, 2:e vice ordförande
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: Ordförande i Kopparbergs BK, revisor i SBK Närkedistriktet, sammankallande i SKK:s valberedning, instruktör, tävlingsledare bruks & lydnad, ringsekreterare och utbildare av ringsekreterare
Brinner för: Objektiv hundavel, tydlighet, civilkurage, respekt för varandra även om man inte tycker lika
Vad du inte visste: För mig att veta och för er att komma på
Lars_CarlborgLars Carlborg, skattmästare
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: mer info kommer
Brinner för: mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer
Fredrik Berg, ledamotFredrik_Berg
Andra uppdrag: mer info kommer
Brinner för:
mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer
Bengt Blomqvist, ledamotBengt_Blomkvist
Andra uppdrag:
mer info kommer
Brinner för: mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer
Stefan DahlhielmStefan Dahlhielm, ledamot
Andra uppdrag: mer info kommer
Brinner för: mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer
Arne Jonsson, ledamotPorträtt Arne Jonsson
Andra uppdrag: Föreningscoach, ledamot i Skånes distriktsstyrelse och revisor i lokalklubbar
Brinner för: Hundägareutbildning och fiske
Vad du inte visste:
Anders Östling, ledamotPorträtt Anders Östling
Andra uppdrag: Föreningscoach, domare bruks, patrull, bruksprov och lydnad. Tävlingsansvarig i Dalarna.
Brinner för: Att våra medlemmar ska trivas i vår organisation.
Vad du inte visste: Är väldigt sugen på att skaffa motorcykel.
Åsa Tiderman, suppleant
Andra uppdrag: Ordf. i Svenska Chodský pesklubben, exteriörbeskrivare för chodský pes, tävlingsledare i lydnad och nosework, sitter i tävlingssektorn och utbildningssektorn i distriktet, utbildningssektorn i lokalklubb, sammankallande i valberedning i distriktet samt instruktörsutbildad.
Brinner för: Goda relationer mellan både människor och hundar, och en sund och långsiktig god avel.
Vad du inte visste: Att jag gillar 80-tals hårdrock, gärna AC/DC och Kiss.
Peter Jakob, suppleant
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Västernorrlands älghundklubb
Brinner för: Frisk och sund tjänstehund
Vad du inte visste: Kan sitta och titta på ett guppande flöte en hel dag
Gunilla Andersson, suppleant
Andra uppdrag: mer info kommer
Brinner för: mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer

Mandat

Förbundsstyrelsens mandat framgår på valberedningen informerar.