Projekt klubbwebb 2021

Svenska Brukshundklubben bygger tillsammans med Sogeti AB en ny webbplats under 2021. Följ utvecklingen på den här sidan och se hur webbplatsen växer fram under året.

Nu bygger vi "Mitt SBK" för den enskilda hundägaren och alla våra medlemmar vare sig du är funktionär, förtroendevald, tävlande, kursdeltagare etc. Helt enkelt en webbplats där du ska känna igen dig och snabbt hitta relevant information.

På den här sidan kommer vi löpande att lägga upp information om vad som är på gång i projektet. Bilden överst på sidan kommer att uppdateras allt eftersom vi går framåt i projektplanen (håll koll på den blå hunden så ser du vart i preocessen vi är för tillfället).

Senaste nytt:

Designarbetet påbörjades under V. 14. Nedan ser du en skiss på hur en nyhetssida kan komma att se ut på nya webben:

Skiss nyhetssida nya webben

Historik - vad har hänt?

- Projektstart 29 mars.
- Avtal skrevs 17 mars 2021 med Sogeti AB.
- Utvärdering av inkomna anbud, intervjuer, referenstagning mm.
- Anbudsöppning 4 februari 2021, 14 anbud inkom.
- Annonsering 11 jan 2021.
- Upphandlingsdokumenten färdigställdes vid årsskiftet 2020/2021.
- Förstudien för SBK klubbwebb levererades i maj 2020.

Frågor? Hör av dig till Ulrika Norell, projektledare