Samhällsnyttiga insatser

Som frivillig försvarsorganisation stödjer Svenska brukshundklubben myndigheterna med att sprida information till allmänheten om Corona-pandemin. Du som medlem behövs och kan aktivt bidra!

Samordningsfunktioner

Under Corona-pandemin är en av de viktigaste smittskyddsåtgärderna att personer i riskgrupper, bland annat alla över 70 år, avhåller sig från sociala kontakter. Det omfattar bland annat att handla mat och mediciner. Ansvaret för att hjälpa personer i riskgrupper faller på kommunerna, och därför satsar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) extra på frivilligstöd till dem. Mer än hälften av alla kommuner har en Frivillig resursgrupp (FRG), som kan bestå av medlemmar från alla de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO). För att stärka deras bemanning och samordning har Civilförsvarsförbundet fått samordningsansvar för FRG under Corona-pandemin, med stöd av och i samarbete med övriga FFO.

För kommuner utan FRG har Svenska Röda Korset fått samordningsansvar för ett temporärt akutstöd, i samarbete med fyra andra ideella organisationer (Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Stadsmissionerna och Riksidrottsförbundet).

MSB har också gjort en tredje satsning på frivilligstöd genom att be de frivilliga försvarsorganisationerna organisera en samordningsfunktion under Corona-pandemin. Svenska Brukshundklubbens centrala kansli är med och stöttar denna samordningsfunktion vars uppgift är att skapa effektiv resurssamordning för centrala myndigheter, länsstyrelser och regioner som behöver tillgång till utbildad förstärkningspersonal från de frivilliga försvarsorganisationerna.

Information till allmänheten

En särskilt viktig uppgift för att hantera pandemin är att information från berörda myndigheter når ut till befolkningen, inte minst till vissa målgrupper som riskgrupperna. De frivilliga försvarsorganisationerna stödjer därför MSB med att nå ut med information i hela samhället om hur vi tillsammans kan bromsa smittspridningen.

På Folkhälsomyndigheten webbsida kan du läsa mer. Till höger på denna sida finns informationsblad från Folkhälsomyndigheten som du kan ladda ner och skriva ut. Informationsbladen går bra att sätta upp i klubbstugan eller dela ut i samband med att du t ex handlar mat och levererar hem till en äldre person.

Länklista:

Information till dig som medlem:

På frivilligorganisationernas gemensamma webbplats finns listat ett antal sätt som du som medlem kan bidra. Du behövs! https://frivilligutbildning.se/civil-krisberedskap/coronapandemin/du-behovs/

Information till allmänheten:

Kontaktuppgifter till de tre samordningsfunktionerna för frivilligstöd:

Kommuner med FRG:

Civilförsvarsförbundets nationella samordning

Kommuner utan FRG:

Svenska Röda Korsets nationella samordning

Myndigheter och regioner:

Samordningsfunktionen för de frivilliga försvarsorganisationerna

krisinformation.se