Motståndskraft och samhörighet

Läs Svenska Brukshundklubbens generalsekreterare Therese Palm ord om motståndskraft, samhörighet och vikten av samvaro genom våra hundar.

Plötsligt förändrades allt. Människor slutade andas från en dag till en annan. Samhället är i kaos och allt är ett stort töcken av frågetecken. Det finns de som är rädda. Det finns de som håller sig mer lugna. Det finns de som är rationella och det finns de som är mindre rationella.

Vi agerar olika i kris. Det vi alla dock har förstått är att detta kommer att få konsekvenser i stort och smått. Konsekvenser som ingen egentligen kan förutspå. En framtid som är osäker skapar naturligtvis rädsla och oro.

Även Svenska Brukshundklubben påverkas av detta. Förbundsstyrelsen arbetar febrilt med att ta ställning till vilken verksamhet som ska bedrivas och vilken som behöver ställas in. Centralt följer vi utvecklingen noga och anpassar dagligen verksamheten till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och krav. Vi vidtar åtgärder utöver detta för att bidra i kampen om att plana ut kurvan över smittade i Covid-19. Frågorna haglar in från enskilda medlemmar, arrangörer och funktionärer. Vi arbetar så snabbt vi kan med att besvara de frågor som kommer in och vi försöker att hantera varje fråga ur ett större perspektiv varför svaret ibland kan dröja.

Stor medkänsla går ut till våra arrangörer ute i landet som mitt i denna tragiska situation med Covid-19 engagerar sig för att kunna bedriva verksamhet på ett säkert sätt. Som värnar om andra medlemmar och till varje pris vill göra rätt och riktigt. Vi hoppas vi kan ge er riktlinjer, rekommendationer och tankar som gör att ni kan fatta kloka beslut.

Mitt i all detta kaos vill jag lyfta en viktig detalj i sammanhanget. För att skapa motståndskraft behöver vi sammanhållning. För att skapa sammanhållning behöver vi känna samhörighet. Samhörighet är ett av våra kärnvärden i Svenska Brukshundklubben. I dessa tider tycker jag mig se en stor portion av samhörighet inom vår förening. Vi samarbetar, hittar lösningar, tar ansvar och försöker. Mitt eget sociala medieflöde är fortsatt fyllt av hundaktiviteter där människor väljer att i samvara med andra människor på ett ansvarsfullt sätt. Man tränar och ser till att fylla den kvot av mänsklig kontakt som flockdjuret människan behöver men man tar ansvar för att se till att hålla avstånd, att ta med sin egen fikakorg o.s.v.

Fördelen med vår verksamhet är just att det i mångt och mycket baseras på utomhusaktiviteter. Vi har ett naturligt avstånd till andra människor då vi har hundar. Vi är vana att stötta och coacha varandra på avstånd. Det är så vår verksamhet är uppbyggd. Många av våra aktiviteter kan vi bedriva med små justeringar. Liksom den virala succén med italienarna som sitter i hemkarantän men ändå samlas på sina balkonger och förgyller innegården med skönsång kan vi inom Svenska Brukshundklubben tillsammans fortsätta träna, vistas i naturen och utmana varandra i hundtrick på Facebook. Den största delen av vår verksamhet består just av små grupper som samlas utomhus för att bedriva verksamhet. Ur det perspektivet har vi gynnsammare förutsättningar att kunna hålla fast vid rutiner som i tider av kris kan vara oerhört viktiga att upprätthålla.

Samhörigheten, möjligheten att tillsammans stå starka i krisen, gör att vi tar oss igenom den. Ensam är inte alltid stark. När jag skriver detta går mina tankar framför allt till de personer som drabbats av personliga förlust till följd av viruset, till dom som inte längre har något arbete att gå till, till de företag som inte vet om de kommer överleva detta. Covid-19 sätter spår. Låt Svenska Brukshundklubben vara den vrå i tillvaron där vi står starka tillsammans. En tillflyktsort där vi har varandra.

Therese Palm och Flex

Var rädda om er!

Therese Palm
Generalsekreterare, Svenska Brukshundklubben