Medlemsmöten i coronatider

Med anledning av covid-19 anpassas förutsättningarna för medlemsmöten inom Svenska Brukshundklubben tills andra omständigheter råder.

Under rådande förutsättningar med covid-19 är normalstadgarnas stipulerade antal medlemsmöten som anges i stadgarna underställda det ansvar vi alla har att följa Folkhälsomyndighetens och Svenska Kennelklubbens råd och uppmaningar.

Dispenser från normalstadgarna 2021 gällande medlemsmöten

Förbundsstyrelsen har beslutat om ett antal dispenser från normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben under 2021, däribland dispens gällande antalet medlemsmöten. Dispenserna syftar till att underlätta för medlemmar och förtroendevalda inför års-, fullmäktige- samt medlemsmöten 2021. För mer information om hur dispenserna används i praktiken se vår FAQ inför medlemsmöten 2021.

Inställda eller uppskjutna medlemsmöten är enligt dispens från normalstadgarna sanktionerat.

Folkhälsomyndighetens råd och uppmaningar ska efterföljas och vid ev. medlemsmöten ska riskanalyser och åtgärder genomföras.

Möten inom Svenska Brukshundklubben

Inom Svenska Brukshundklubben gäller Kennelklubbens regler och riktlinjer inför års- och fullmäktigesäsongen 2021 i kombination med organisationens stadgar.

Svenska Brukshundklubben uppmuntrar organisationens föreningar att om möjligt använda sig av den digitala möjligheten för års- och fullmäktigemöten samt medlemsmöten under 2021. Här presenteras förslag på digitala möteslösningar inom Brukshundklubben.

FAQ inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021

För samlad information inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten se våra frågor och svar, FAQ, inför dessa möten 2021.

FAQ om föreningsfrågor med anledning av covid-19

Under FAQ om corona samlar vi frågor och svar som har uppkommit med anledning av hur Corona påverkar Brukshundklubbens verksamhet. Bland annat går det att läsa om föreningsfrågor och hur man styr en förening när förutsättningarna förändrats för hur verksamhetens genomförande är möjlig.