Medlemsmöten i coronatider

Med anledning av covid-19 anpassas förutsättningarna för medlemsmöten inom Svenska Brukshundklubben tills andra omständigheter råder.

Dispenser från normalstadgarna 2021 gällande medlemsmöten

Förbundsstyrelsen har beslutat om ett antal dispenser från normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben under 2021, däribland dispens gällande antalet medlemsmöten. Dispenserna syftar till att underlätta för medlemmar och förtroendevalda inför års-, fullmäktige- samt medlemsmöten 2021. För mer information om hur dispenserna används i praktiken se vår FAQ inför medlemsmöten 2021. Dispenserna upphör 2022-04-01.

Riskanalys, riktlinjer och restriktioner

Arrangör ska alltid göra riskanalys och följa riktlinjer och restriktioner från svenska myndigheter och Svenska Kennelklubben (SKK). Här finns mer information och länk till riskanalys

Års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2022

Sköts mötet upp under 2021?

I FAQ:n nedan finns bl.a. info om hur det ska gå till om mötet 2021 sköts upp, vad som gäller för styrelsens mandattider samt annat viktigt att tänka på inför årets möten.

Generella dispenser från Kennelklubben

Svenska Kennelklubbens föreningskommitté har beslutat om generella dispenser som öppnar upp för digitala möten 2022 samt att års- eller fullmäktigemöten kan genomföras senare än stadgarna medger, dvs t.om. 30 juni 2022. Läs mer här.

FAQ - Frågor och svar

Mer information och Brukshundklubbens FAQ inför möten 2022 finns här.