Håll i och håll ut

Skrivelse från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse.

Ännu en tuff period inleds nu med anledning av att coronapandemin tar ny fart. Nya restriktioner införs av Sveriges regering och myndigheter. Även lokala restriktioner har införts i regioner där smittan sprids som mest. Idag omfattas 7 av 10 svenskar av olika lokala restriktioner.

Olika förutsättningar kräver olika insatser

Med anledning av lokala restriktioner som nu införs, kommer förutsättningen för våra klubbar se olika ut beroende på var i landet de befinner sig. Våra brukshundklubbar sätts på prov för att anpassa verksamheten till dessa förutsättningar som snabbt kan skifta. På central nivå jobbar förbundet med att bevaka utvecklingen och föra dialog med beslutsfattare för att bidra med övergripande insatser som stöttar och vägleder. Tyvärr har förbundet inte möjlighet att bevaka utvecklingen på detaljnivå, så distrikten spelar en viktig roll i att bidra med stöd regionalt.

Snabb omställning med lyckat resultat

Styrkan med Svenska Brukshundklubben (SBK) är de fysiska mötena som våra ras- och lokalklubbar kan bedriva i klubbhus, på appelplaner och i naturen. Under våren visade våra föreningar en fantastisk vilja att bedriva verksamhet trots att de fysiska mötena reducerats. Med stor idérikedom kunde aktiviteter genomföras på ett säkert och genomtänkt sätt. Allt ifrån hundtävlingar online till kursverksamhet i mindre grupper arrangerades på ett föredömligt sätt. Tillsammans har vi lyckats ge hundägare ett roligare hundliv i tider när det kanske behövs som mest. Det ska vi vara mycket stolta över!

Stort samhällsansvar i en tuff tid

I tider av mer hemmaarbete har hundregistreringarna ökat och många har blivit hundägare för första gången. Det syns också i SBK:s medlemsstatistik som har ökat trots att viktig verksamhet har blivit inställd. Vikten av att kunna välkomna dem till våra verksamheter gör att Svenska Brukshundklubben tar det samhällsansvar som uttrycks i vår verksamhetsidé trots att oddsen just nu är emot oss.

Förståelsen i samhället för att verkligenheten ser annorlunda ut, har vuxit i takt med att coronapandemins effekter har ökat. En stor förståelse ser vi även inom vår organisation och vi hoppas att det fortsätter så. SBK:s främsta avsikter är att skydda medlemmar och bidra till en minskad spridning. Samtidigt finns det ett ansvar att våra föreningar ska kunna bedriva verksamhet för att inte gå under.

Håll i, håll ut

Corona har oss alla i ett fast grepp. Vår uppgift inom Svenska Brukshundklubben är att skapa de bästa förutsättningarna för att bedriva verksamhet på ett säkert och meningsfullt sätt. Vår uppmaning i nuläget är att hålla i och hålla ut. Bedriv verksamhet med deltagarnas bästa för ögonen, hitta alternativ, ha förståelse för klubbarnas olika förutsättningar, följ utvecklingen och ta hand om varandra.

Med vänliga hälsningar
Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse