Godkända dispenser från SKK

SBK:s förbundsstyrelse har ansökt om ett antal dispenser och fått dem godkända av SKK.

SKK:s generella dispens från krav i grund- och registreringsregler om att, innan parning, komma in med resultat av t.ex. ögonlysning, HD, ED och liknande undersökningar samt krav om känd mental status slutar gälla 31 maj.

Tjänstgöringskrav

Dispenser för funktionärer innebär att de tjänstgöringskrav för auktoriserade funktionärer som står i respektive regler inte behöver uppfyllas under 2020. Detta eftersom det inte är realistiskt att uppnå då de flesta prov och tävlingar är inställda under åtminstone första halvåret. Därför kommer alla auktoriserade funktionärer behålla sin aktiva auktorisation, även om man inte kunnat tjänstgöra vid prov/tävling under 2020.

Åldersdispens MT

Åldersdispens för mentaltest (MT) innebär att hundar som fyller fyra år från 1 mars – 31 december får starta på MT under 2020. Prioriteringsordningen enligt reglerna gäller vilket bland annat innebär att fyraåriga hundar inte prioriteras. Detta är en generell dispens och någon speciell ansökan behöver inte göras.

Dispens för MH

Dispens för mentalbeskrivning hund (MH) med tävling innebär att de hundar som är äldre än 18 månader och behöver ha genomgånget MH för att starta på tävling har en generell dispens från detta krav under 2020. Den som ska tävla med hund som inte gjort MH måste kontakta arrangören via mejl innan tävlingen. Efter tävlingen ska arrangören mejla kansliet tavling@brukshundklubben.se med information om att denna hund deltagit. Ange då "Hund som tävlat utan MH" i ämnesraden. Dispensen för mentalbeskrivning hund gäller även för slutprov patrullhund under 2020, d v s meriten TJH kan efterregistreras när MH är genomgånget och kansliets tjänstehundsavdelning har fått besked därom av hundägare eller kurschef via tjanstehund@brukshundklubben.se. Dispensen gäller inte för räddningshundprov.

Dispenser vid bortlottning och prioritering

Svenska Kennelklubbens (SKK) centralstyrelse har beslutat om dispens gällande utställning, prov, tävling och beskrivning att gälla till 31 december 2020. Svenska Brukshundklubben (SBK) har gjort några förtydligande som rör de prov- och tävlingsarrangemang som SBK är huvudman för. Här hittar du mer information om dessa förtydliganden.

Generella dispenser

Gällande SKK:s generella dispenser, hittar du information om dessa här.