Godkända dispenser från SKK

SBK:s förbundsstyrelse har ansökt om en förlängning av flera dispenser inför 2021 och nu fått dem godkända av SKK.

Nedanstående generella dispenser har blivit förlängda:

Tjänstgöringskrav

Dispenser för funktionärer innebär att de tjänstgöringskrav för auktoriserade funktionärer som står i respektive regler inte heller behöver uppfyllas under 2021. Detta eftersom det känns troligt att många prov, tävlingar, beskrivningar och tester kommer att behöva ställas in även under det kommande året. Därför kommer alla auktoriserade funktionärer att behålla sin aktiva auktorisation, även om man inte kunnat tjänstgöra vid prov/tävling/ beskrivning/test under 2020 och 2021.

Dispensen avslutades 2021-12-31, och från och med 2022-01-01 gäller åter tjänstgöringskraven i respektive regelverk.

Åldersdispens MT

Uppdatering inför 2022

Det verkställande utskottet inom SKK:s Kommitté för hundars mentalitet (KHM) har beviljat SBK:s ansökan om att få ha en generell åldersdispens för stambokförda MT även under 2022. Orsaken till ansökan och beslutet beror på att det fortsatt är många hundar som inte har hunnit genomföra MT som en följd av coronapandemin. Den generella åldersdispensen för stambokförda MT under 2022 omfattar nu de hundar som fyllt 4 år den 1 mars 2021 och senare. (dvs. födda från 2017-03-01). Den nu beviljade dispensen gäller 2022-01-01 till 2022-12-31.

2021

Den generella ålderdispensen för hundar över 48 månader att få starta på MT har förlängts och gäller nu till 31 december 2021. Dispensen omfattar de hundar som fyllt fyra år från 1 mars 2020 och senare (dvs. födda från 2016-03-01). Detta är en generell dispens och någon speciell ansökan behöver inte göras.

Under 2021 är det möjligt för arrangörer att anordna speciella ålders-MT där man frångår prioriteringsordningen enligt reglerna och prioriterar de hundar som är över 48 månader. Ålders-MT syftar till att ge dessa hundar en större chans att komma med då det är en begränsad tid de har möjlighet att delta. Om det är ett ålders-MT ska detta tydligt anges vid utannonseringen av arrangemanget i SBK Tävling. Observera att det enbart omfattar de hundar som är födda 2016-03-01 eller senare.

Vid ett vanligt MT har de 4-åriga hundarna inte förtur utan arrangören ska följa de vanliga prioriteringsreglerna (sidan 11 i Korningsreglerna). De 4-åriga hundarna ska då ha samma möjlighet att komma med utifrån prioriteringsordningen som yngre hundar.

Dispens för MH

Dispens för mentalbeskrivning hund (MH) med tävling innebär att de hundar som är äldre än 18 månader och behöver ha genomgånget MH för att starta på tävling har en generell dispens från detta krav även under 2021.

Den som ska tävla med hund som inte gjort MH måste kontakta arrangören via mejl innan tävlingen. Efter tävlingen ska arrangören mejla kansliet tavling@brukshundklubben.se med information om att denna hund deltagit. Ange då "Hund som tävlat utan MH" i ämnesraden.

Dispensen avslutades 2021-12-31, och från och med 2022-01-01 gäller åter kravet på MH för att få tävla enligt reglerna.

Klicka här för att läsa om vilka generella dispenser avseende MH som gäller inom tjänstehundsverksamheten under 2021.

Förändrade prioriteringsregler

Även den generella dispensen om att få ha förändrade prioriteringsregler vid prov, tävlingar, beskrivningar och tester har förlängts till och med 31 december 2021. Vid prioriteringen ska aktuella reserestriktioner gälla och hänsyn tas till regionala föreskrifter.

Svenska Brukshundklubben (SBK) har gjort några förtydligande som rör de prov- och tävlingsarrangemang som SBK är huvudman för.

Generella dispenser

Gällande SKK:s generella dispenser, hittar du information om dessa här.