Godkända dispenser från SKK

SBK:s förbundsstyrelse har ansökt om en förlängning av flera dispenser inför 2021 och nu fått dem godkända av SKK.

Nedanstående generella dispenser har blivit förlängda:

Tjänstgöringskrav

Dispenser för funktionärer innebär att de tjänstgöringskrav för auktoriserade funktionärer som står i respektive regler inte heller behöver uppfyllas under 2021. Detta eftersom det känns troligt att många prov, tävlingar, beskrivningar och tester kommer att behöva ställas in även under det kommande året. Därför kommer alla auktoriserade funktionärer att behålla sin aktiva auktorisation, även om man inte kunnat tjänstgöra vid prov/tävling/ beskrivning/test under 2020 och 2021.

Åldersdispens MT

Den generella ålderdispensen för hundar över 48 månader att få starta på MT förlängs till 30 juni 2021. Dispensen omfattar de hundar som fyllt fyra år från 1 mars 2020 och senare. Möjligheten att kunna prioritera dessa hundar utreds. Detta är en generell dispens och någon speciell ansökan behöver inte göras.

Dispens för MH

Dispens för mentalbeskrivning hund (MH) med tävling innebär att de hundar som är äldre än 18 månader och behöver ha genomgånget MH för att starta på tävling har en generell dispens från detta krav även under 2021.

Den som ska tävla med hund som inte gjort MH måste kontakta arrangören via mejl innan tävlingen. Efter tävlingen ska arrangören mejla kansliet tavling@brukshundklubben.se med information om att denna hund deltagit. Ange då "Hund som tävlat utan MH" i ämnesraden.

Dispenser inom tjänstehundsverksamheten

Klicka här för att läsa om vilka generella dispenser som blivit beviljade inom tjänstehundsverksamheten inför 2021.

Förändrade prioriteringsregler

Även den generella dispensen om att få ha förändrade prioriteringsregler vid prov, tävlingar, beskrivningar och tester har förlängts till och med 31 maj 2021. Vid prioriteringen ska aktuella reserestriktioner gälla och hänsyn tas till regionala föreskrifter.

Svenska Brukshundklubben (SBK) har gjort några förtydligande som rör de prov- och tävlingsarrangemang som SBK är huvudman för.

Generella dispenser

Gällande SKK:s generella dispenser, hittar du information om dessa här.