FAQ Corona

Här samlar vi frågor och svar som har uppkommit med anledning av hur Corona påverkar Brukshundklubbens verksamhet.

Allmänna frågor Kurs & utbildning
Mentala prov & beskrivningar Tjänstehundar
Utställning Föreningsfrågor
Prov & tävling

Allmänna frågor

Vad menas med regional prägel?

Regional prägel betyder att upptagningsområdet för de deltagande bör vara regionalt. Fundera i första hand över nödvändigheten med resor och i andra hand om din resa har regional prägel utifrån där din vistelseort.

Varför uppmanas personer över 70 år att inte delta på Brukshundklubbens aktiviteter?

Svenska Brukshundklubben följer Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer. Myndigheten har gått ut med följande skrivningar:

"För att undvika spridning av covid-19 bör personer över 70 år och de som tillhör riskgrupper utöver vad som står under Personligt ansvar 1, begränsa sina sociala kontakter." Källa: Gemensamma författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa mm" HSLF-FS 2020-12

"Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har den 31 december som slutdatum. De kan upphävas före slutdatum, eller förlängas, om det behövs." Källa: Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar.

Svenska Brukshundklubben anser därför att personer över 70 bör undvika att delta i vår verksamhet både som deltagare eller funktionär.

Enligt Svenska Kennelklubbens riktlinjer får fler än 50 personer inte befinna sig på samma plats. Är Brukshundklubben en plats?

Förbundsstyrelsen menar att en klubb kan bestå av flera platser om de geografiska förutsättningarna medger att ordentliga avstånd kan hållas mellan olika grupper, så att risken för smittspridning minimeras. Detta gäller även parkeringar samt övriga samlingsplatser.

Från 15 augusti anpassar SKK sina rekommendationer avseende antal personer till det som gäller inom Riksidrottsförbundet. Detta innebär en möjlighet att dela upp ett arrangemang med fler än femtio (50) personer, inkluderat funktionärer och publik

Vad gäller vid uthyrning av klubbstuga och appellplaner till externa?

Svenska Kennelklubbens riktlinjer gäller organiserad klubbverksamhet samt de rekommenderar att företag och privata aktörer att följa riktlinjerna. Förbundet rekommenderar lokalklubbar att de externa aktörer som hyr följer samma riktlinjer som om klubben själv skulle stå som arrangör.

Kommer jag att bli avauktoriserad som funktionär om jag inte får tjänstgöra under 2020?

Nej, med anledning av att så många prov och tävlingar är inställda så finns det en dispens från tjänstgöringskraven i respektive regelverk för auktoriserade funktionärer under 2020. Alla auktoriserade funktionärer kommer därför att behålla sin aktiva auktorisation, även om man inte kunnat tjänstgöra vid prov/tävling under 2020.

Mentala prov och beskrivningar

Får min hund tävla även om den inte kunnat göra MH?

Ja, eftersom det är svårare att komma med på MH nu så finns det en generell dispens för hundar som är äldre än 18 månader att få tävla även om de inte har gjort MH. Dispensen gäller i nuläget under 2020.

Om du vill tävla även om hunden inte har gjort MH så ska du kontakta arrangören via mejl före tävlingen och meddela det så att de vet om det före tävlingsdagen.

Kan man genomföra ett uppfödar-MH/MT där valpköparna kommer från olika delar av landet?

Enligt SKK:s nuvarande riktlinjer så bör verksamheten ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet.

Min hund fyller 4 år, men alla MT:n är inställda. Vad kan jag göra?

Med anledning av att så många MT:n är inställda så har SKK beviljat SBK en generell åldersdispens för MT under 2020. Det innebär att de hundar som är födda under 2016 och som missar att göra MT nu före sin 4-årsdag pga. alla inställda MT:n får dispens att göra det senare i år även om de då hunnit bli äldre än 4 år.

Behöver jag ansöka om ålderdispens för MT?

Nej, om din hund fyller 4 år från 2020-03-01 och under resten av året så behöver du inte ansöka om åldersdispens för din hund. Arrangören har under 2020 möjlighet att ta med hunden vid ett MT även om den hunnit fylla 4 år.

Har hundarna som är äldre än 4 år förtur till MT?

Nej, hundarna som har hunnit fylla 4 år har inte förtur utan arrangören ska följa de vanliga prioriteringsreglerna (se sidan 11 i Korningsreglerna). De 4-åriga hundarna ska dock ha samma möjlighet att komma med utifrån prioriteringsordningen som de yngre hundarna.

Utställning

Varför är det inga utställningar?

SBK har liksom SKK beslutat att ställa in alla officiella utställningar fram till den 31 augusti. Detta eftersom utställningar ofta innebär långväga resor för både deltagare och funktionärer. Utställningar samlar också ofta mer än 50 personer, vilket inte är tillåtet i nuläget.

Får man arrangera en inofficiell utställning på klubben?

Ja, så länge man ser till att Folkhälsomyndighetens rekommendationer och SKK:s restriktioner följs så går det bra

Prov och tävling

Vilka regler gäller då en brukshundklubb arrangerar en tävling som vi inte är huvudman för, t ex agility eller NoseWork?

Arrangören, i det här fallet en brukshundklubb, ska då förhålla sig till huvudmannens riktlinjer och restriktioner i de fall de är strängare än SBK:s. Skulle dessa vara mildare än SBK:s är det önskvärt att arrangören följer SBK:s restriktioner.

Kurs och utbildning


Tjänstehundar

Hur kan jag som enskild medlem hjälpa till under pandemin?

Under Samhällsnyttiga insatser kan du läsa mer om vad SBK och övriga frivilliga försvarsorganisationer gör för insatser under krisen.

Du som enskild medlem kan läsa mer om vad du kan bidra med på de frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma hemsida frivilligutbildning.se.

Förfrågningar om hjälp med att t ex packa material har skickats ut direkt till alla medlemmar i Stockholms distrikt. Beroende på hur krisen fortlöper och beroende på vilken hjälp myndigheterna efterfrågar kan fler direkta förfrågningar komma att skickas ut. Men, det allra viktigaste vi som enskilda medlemmar kan göra är att hjälpa till med att bromsa smittan och hålla oss till myndigheternas rekommendationer.

Föreningsfrågor

Måste vi i vår förening genomföra det antal medlemsmöten som anges i våra stadgar?

Nej. Under rådande förutsättningar med covid-19 är normalstadgarnas stipulerade antal medlemsmöten som anges i stadgarna underställda det ansvar vi alla har att följa Folkhälsomyndighetens och Svenska Kennelklubbens råd och uppmaningar.

Här berörs vi särskilt av de riktlinjer som gäller från Folkhälsomyndigheten angående begränsande mötesformer och restriktioner för resor.

Med anledning av covid-19 anpassas förutsättningarna för medlemsmöten tills andra omständigheter råder. Inställda eller uppskjutna medlemsmöten är med anledning av detta sanktionerat.

Hur styr man en förening när förutsättningarna i samhället och för den egna verksamheten förändras drastiskt på kort tid?

Klicka på länken nedan för att ta del av Svenska Kennelklubbens Föreningskommittés råd och vägledning för styrelser inom SKK-organisationen. Här finns bra information och tips.

Vägledning för styrelsearbete.