Ansökan om coronastöd

Föreningar som hamnat i likviditetsbrist till följd av coronarestriktioner har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd.

Som en följd av coronarestriktioner under 2020 har en stor del av klubbarnas verksamhet minskat drastiskt och därmed uteblir även intäkter. Det finns föreningar som nu hamnat i akut likviditetskris. Kostnaderna har inte kunnat reduceras tillräckligt snabbt för att matcha de sänkta intäkterna.

Brukshundklubben har via Svenskt Friluftsliv tagit upp frågan om behovet av statliga stödpengar på samma sätt som idrottsrörelsen gjort via Riksidrottsförbundet. Svenskt Friluftsliv har inte fått statligt stöd.

Svenska Brukshundklubben förbundsstyrelse har med anledning av rådande situation beslutat att avsätta 500 000 kr för att stötta föreningar som hamnat i akut kris och kan bli hjälpta av ett ekonomiskt bidrag.

Observera att bidraget avser att hjälpa de föreningar som ekonomiskt hamnat i likviditetskris och inte stöd i andra avseenden.

Vilka kan ansöka om bidrag?

  • Föreningar som tillhör Svenska Brukshundklubben.

Hur ansöker föreningar om bidrag?

  • Lokalklubbar och lokalområden ansöker genom att tillskriva sin överordnade instans med aktuell ansökningsblankett.
    Ansökningsblanketten finner du här. (PDF-dokument, 171 kB)
    Till ansökan ska resultat- och balansräkning per 2019-12-31 samt senaste resultat- och balansräkning bifogas.
  • Bidraget måste godkännas av distrikt/rasklubb som i sin tur skickar in påskriven blankett till info@brukshundklubben.se med ämnesraden: Ansökan coronastöd
  • Distrikt och rasklubbar ansöker direkt till förbundet via samma blankett. Ansökan skickas till info@brukshundklubben.se med ämnesraden: Ansökan coronastöd

Förbundsstyrelsen beslutar om eventuellt bidrag.

Ansökan är möjlig under år 2021 så länge det finns medel kvar att söka.